Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XII-87-15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy – kontroli Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała XII-86-15 z 29.12.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015–2023 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XII.85.15.2015-12-29 zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XII.84.15.2015-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XII.83.15.2015-12-29 w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Palcówek Oświatowych Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XII.82.15.2015.12.29 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XII-81-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XII-80-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipno na rzecz dotychczasowego najemcy Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XII-79-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lipno na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XII-78-15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność Gminy Lipno. Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XII-77-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XII-76-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lipno na rzecz dotychczasowych najemców lokali oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokal Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XI.75.15.2015-11-17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XI-74-15 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XI-73-15 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XI-72-15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XI-71-15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XI.70.15.2015-11-17 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XI.69.15.2015-11.17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok i zwolnień w tym Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XI.68.15.2015-11-17 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 Szczegóły
« 1 2 34 35 36 37 38 41 42 »