Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XVI-116-16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2015 rok Szczegóły
Przetargi 20.06.2016 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn – Kłokock nr 170522 C etap I Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i inne formy pomocy Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Fundusz alimentacyjny Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Zasiłek dla opiekuna Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Karta Dużej Rodziny Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Świadczenie rodzicielskie Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Informacja o wydaniu decyzji: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz budowie trzech przepompowni Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Zajęcie pasa drogowego Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Wodociągi Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Podatki Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Petycje – informacje ogólne Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Ochotnicza Straż Pożarna Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Ochrona środowiska i gruntów rolnych, odpady komunalne Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Lokalny Program Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013 -2020 Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Ewidencja ludności Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Działalność gospodarcza Szczegóły
« 1 2 34 35 36 37 38 44 45 »