Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.03.2017 Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego Szczegóły
Przetargi 28.02.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa tłucznia kamiennego Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Plan zamówień publicznych na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała.XXII.170.17.2017-02-10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała.XXII.169.17.2017-02-10 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jadwigi w Karnkowie Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała.XXII.168.17.2017-02-10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Lipno na prowadzenie zadania publicznego polegającego na Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała Nr XXII-167-17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała Nr XXII-166-17 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała.XXII.165.17.2017-02-10 w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała Nr XXII-164-17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała.XXII.163.17.2017-01-24 w sprawie określenia wysokości opłat w przedszkolach publicznych i innych formach wychowania Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała.XXII.162.17.2017-02-10 w sprawie zniesienia nazwy ulicy Armii Czerwonej Szczegóły
Artykuł 26.01.2017 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipno w 2017 roku. Szczegóły
Przetargi 26.01.2017 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi położona w miejscowości Wierzbick Szczegóły
Artykuł 26.01.2017 Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Komunikat – nowe zasady wycinki drzew 2017 Szczegóły
Przetargi 12.01.2017 Informacja o wyniku przetargu: sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Huta Głodowska Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LIPNO W 2017 ROKU. Szczegóły
« 1 2 34 35 36 37 38 52 53 »