Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 25.08.2016 Ogłoszeni o wyborze najkorzystniejszej oferty: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) Szczegóły
Artykuł 24.08.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno Nr 126/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Lipno która odbędzie się w Świetlicy wiejskiej w Radomicach w dniu 31 sierpnia 2016 r. Szczegóły
Przetargi 19.08.2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipno z dnia 19.08.2016 r. o drugim przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Huta Głodowska Szczegóły
Akty prawne 17.08.2016 Uchwała XVII-128-16 z dnia 29 lipca zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016–2023 Szczegóły
Akty prawne 17.08.2016 Uchwała.XVII.127.16.2016-07-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 17.08.2016 Uchwała.XVII.126.16.2016-07-29 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków Szczegóły
Akty prawne 17.08.2016 Uchwała.XVII.125.16.2016-07-29 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów Szczegóły
Akty prawne 17.08.2016 Uchwała.XVII.124.16.2016-07-29 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi Szczegóły
Akty prawne 17.08.2016 Uchwała.XVII.123.16.2016-07-29 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 17.08.2016 Uchwała.XVII.122.16.2016-07-29 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 12.08.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Szczegóły
Przetargi 11.08.2016 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 10.08.2016 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa węgla i miału węglowego do jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 10.08.2016 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4, z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochocinie gmina Lipno Szczegóły
Przetargi 10.08.2016 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej nr 170529C Wichowo-Chełmica etap I od km 0+000 do km 0+940 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 03.08.2016 Andrzej Piotr Szychulski – Wójt Gminy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 03.08.2016 Bohdan Nowak – Przewodniczący Rady Gminy Szczegóły
Przetargi 29.07.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – nr 149759-2016 z dnia 2016-07-22 r., – Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4, z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochocinie. Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 2 MW W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNO”. Szczegóły
« 1 2 35 36 37 38 39 49 50 »