Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.06.2016 Dowody osobiste Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Dostęp do informacji publicznej Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Dodatki mieszkaniowe Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Budownictwo – procedury Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Alkohol – zezwolenia Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XV-115-16 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała.XV.114.16.2016-04-26 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 r Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XV-113-16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała XIV 112 z 22.03.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016–2023 Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała.XIV.111.16.2016-03-22 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XIV-110-16 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jadwigi w Karnkowie Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XIV-109-16 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lipno Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XIV-108-16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XIV-107-16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XIV-106-16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała.XIV.105.16.2016-03-22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała.XIII.104.16.2016-02-18 zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała.XIII.103.16.2016-02-18 w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów uczęszczajacych do szkół dla których organem Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała.XIII.102.16.2016-02-18 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała.XIII.101.16.2016-02-18 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi Szczegóły
« 1 2 35 36 37 38 39 44 45 »