Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.01.2017 Świadczenia wynikające z ustawy „Za życiem” Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021” Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 Ogłoszenie w sprawie przedłużenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 29.12.2016 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała.XXI.161.16.2016-12-15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała NR XXI-160-16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała.XXI.159.16.2016-12-15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała.XXI.158.16.2016-12-15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016r. Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała.XXI.156.16.2016-12-15 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała.XXI.155.16.2016-12-15 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała.XXI.154.16.2016-12-15 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Gminy Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała.XXI.153.16.2016-12-15 w sprawie przedłużenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała.XXI.152.16.2016-12-15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Protokół z konsultacji społecznych projektu Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021 Szczegóły
Przetargi 16.12.2016 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 15.12.2016 Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Uchwała Nr 8-DPR-2016 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Uchwała Nr 14-P-2016 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Uchwała Nr 14-WPF-2016 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Lipno na lata 2017 – 2025 Szczegóły
Artykuł 12.12.2016 Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP Szczegóły
« 1 2 35 36 37 38 39 52 53 »