Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 25.07.2016 Ogłoszenie o zamówieniu – Przebudowa drogi gminnej nr 170529C Wichowo-Chełmica etap I od km 0+000 do km 0+940 Szczegóły
Przetargi 22.07.2016 Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4, z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochocinie. Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Dożynki Gminne 2016 – Konkurs: „Co w Rodzinie to i w Gminie” Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Dożynki Gminne 2016 – Konkurs : Najładniejszy wieniec dożynkowy Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Dożynki Gminne 2016 – Konkurs : Najlepszy rolnik Gminy Lipno 2016 roku Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zaproszenie na sesję Rady Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 UCHWAŁA NR XIII-94-16 RADY GMINY LIPNO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie podziału sołectwa Lipno II i włączenia miejscowości Borek do sołectwa Białowieżyn. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała w sprawie ustalenia na terenie gminy Lipno granic pomiędzy miejscowościami Borek i Rumiankowo – publikacja Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 przez Gminę Lipno Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 List Prezesa KRUS do Rolników Szczegóły
Artykuł 07.07.2016 Audyt wewnętrzny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Andrzej Chojnicki Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Bogdan Wojciech Chojnacki – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Józef Marian Górnicki – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Rafał Has – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Krzysztof Sławomir Kijewski – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Jan Andrzej Kowalski – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Elżbieta Grażyna Lendecka – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Janusz Lorenc – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Krzysztof Pokłacki – Radny Szczegóły
« 1 2 37 38 39 40 41 49 50 »