Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr X-61-15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w 2016 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.X.60.15.2015-09-29 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.X.59.15.2015-09-29 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno na lata 2015- Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr X-58-15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała IX 57 z 01.09.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015r Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr VIII-56-15 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała nr VIII-55-15 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr VIII-54-15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015–2023 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.VIII.53.15.2015-07-21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr VIII-52-15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr VIII-51-15 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała VII 50 z 17.06.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015–2023 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.VII.49.15.2015-06-17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr VII-48-15 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.VII.47.15.2015-06-17 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr VII-46-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lipno Chodorążek Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr VII-45-15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr VII-44-15 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn Modernizacja oddziałów przedszkolnych Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.VII.43.15.2015-06-17 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.VII.42.15.2015-06-17 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów Szczegóły
« 1 2 37 38 39 40 41 43 44 »