Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Irena Retlikowska – Dyrektor SP Jastrzebie Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Jolanta Kruszyńska – Dyrektor ZS Radomice Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała XVI-121-16 z 22-06-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016–2023 Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała.XVI.120.16.2016-06-22 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XVI-119-16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XVI-118-16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XVI-117-16 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipno za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XVI-116-16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2015 rok Szczegóły
Przetargi 20.06.2016 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn – Kłokock nr 170522 C etap I Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i inne formy pomocy Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Fundusz alimentacyjny Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Zasiłek dla opiekuna Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Karta Dużej Rodziny Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Świadczenie rodzicielskie Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Informacja o wydaniu decyzji: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz budowie trzech przepompowni Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Zajęcie pasa drogowego Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Wodociągi Szczegóły
« 1 2 37 38 39 40 41 47 48 »