Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXV/261/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021” Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXV/260/18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XXXV/259/18 w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Zarządzenie nr 266/18 Wójta Gminy Lipno w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wichowie Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 przez Gminę Lipno Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – czerwiec 2018 rok Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Łochocin) Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Zarządzenie nr 262/18 Wójta Gminy Lipno w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Radomicach Szczegóły
Przetargi 28.06.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Termomodernizacja budynku szkoły w Trzebiegoszczu Szczegóły
Przetargi 26.06.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa i montaż wodomierzy wraz ze skonfigurowanymi modułami radiowymi oraz materiałów do montażu tych wodomierzy Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Informacja: Gmina Lipno wystąpiła do Wojewody o powołanie komisji ds. szacowania strat spowodowanych wystąpieniem suszy Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Zarządzenie nr 261-18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Karnkowie Szczegóły
Przetargi 25.06.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 170604 C Kolankowo – Karnkowo Szczegóły
Przetargi 25.06.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej 170675C Popowo – Grabiny Szczegóły
Przetargi 25.06.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Krzyżówki – Barany – Grabiny nr 170533C Szczegóły
Przetargi 25.06.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej 170532C Popowo-Barany Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2018 Andrzej Piotr Szychulski, Wójt Gminy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2018 Bohdan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Program „Dobry Start” Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie nr 260-18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wichowie Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 42 43 »