Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.12.2017 Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Lipno, która odbędzie się 19 grudnia 2017 r. w Radomicach Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Stawki podatkowe na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.233.17.2017-11-23 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.232.17.2017-11-23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.231.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.230.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.229.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.228.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Karnkowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w Karnkowie i Publiczne Gimnazjum w Karnkowie w Szkołę Podstawową w Karnkowie Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.227.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Radomicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radomicach wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.226.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wichowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie i Publiczne Gimnazjum w Wichowie w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Wichowie Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.225.17.2017-11-23 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.224.17.2017-11-23 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.223.17.2017-11-23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok i zwolnień w tym podatku Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.222.17.2017-11-23 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.221.17.2017-11-23 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2018 Szczegóły
Przetargi 07.12.2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup paliwa do pojazdów jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 07.12.2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych i placówek kultury na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 06.12.2017 Wójt Gminy Lipno ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Wierzbick Szczegóły
Przetargi 06.12.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipno z dnia 06.12.2017 r. o drugim przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości: Chodorążek Szczegóły
Przetargi 01.12.2017 Informacja z sesji otwarcia ofert: Zakup i dostawa używanej samojezdnej równiarki drogowej Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 32 33 »