Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.05.2016 Zarządzenie Nr 67-15 Wójta Gminy Lipno w sprawie wysokości cen za odbiór ścieków przez oczyszczalnię stanowiącą własność Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Zarządzenie Nr 1A-14 Wójta Gminy Lipno w sprawie wysokości cen za odbiór ścieków przez oczyszczalnię stanowiącą własność Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Procedury uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Mienie komunalne Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Regulamin Pracy Urzędu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Stawki podatkowe na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Wykonanie budżetu roczne Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Budżet Gminy Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Wykonanie budżetu kwartalne Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Plany i sprawozdania Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Oświadczenia GOPS Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Formy pomocy świadczone przez GOPS Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Pomoc społeczna Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Statut GOPS Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych dla których Gmina Lipno jest organem prowadzącym Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Publikacje Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Wykaz szkół Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Statut SAPO Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Bezpieczeństwo Szczegóły
« 1 2 38 39 40 41 »