Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.06.2016 Podatki Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Petycje – informacje ogólne Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Ochotnicza Straż Pożarna Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Ochrona środowiska i gruntów rolnych, odpady komunalne Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Lokalny Program Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013 -2020 Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Ewidencja ludności Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Działalność gospodarcza Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Dowody osobiste Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Dostęp do informacji publicznej Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Dodatki mieszkaniowe Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Budownictwo – procedury Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Alkohol – zezwolenia Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XV-115-16 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała.XV.114.16.2016-04-26 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 r Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XV-113-16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała XIV 112 z 22.03.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016–2023 Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała.XIV.111.16.2016-03-22 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XIV-110-16 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jadwigi w Karnkowie Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XIV-109-16 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lipno Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XIV-108-16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Lipno Szczegóły
« 1 2 38 39 40 41 42 47 48 »