Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XV-113-16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała XIV 112 z 22.03.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016–2023 Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała.XIV.111.16.2016-03-22 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XIV-110-16 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jadwigi w Karnkowie Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XIV-109-16 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lipno Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XIV-108-16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XIV-107-16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XIV-106-16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała.XIV.105.16.2016-03-22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała.XIII.104.16.2016-02-18 zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała.XIII.103.16.2016-02-18 w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów uczęszczajacych do szkół dla których organem Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała.XIII.102.16.2016-02-18 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała.XIII.101.16.2016-02-18 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XIII-100-16 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lipno na lata 2016-2020 Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XIII-99-16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała.XIII.98.16.2016-02-18 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XIII-97-16 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XIII-96-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na zakup wyposażenia dla Szpitala Lipno Sp Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XIII-95-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Skępe na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo” Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała.XIII.94.16.2016-02-18 w sprawie podziału sołectwa Lipno II i włączenia miejscowości Borek do sołectwa Białowieżyn Szczegóły
« 1 2 42 43 44 45 46 51 52 »