Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.VII.41.15.2015-06-17 zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr VII-40-15 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipno za 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr VII-39-15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr VII-38-15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.VI.37.15.2015-04-21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała VI-36-15-w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr VI-35-15 wyrażenie zgody na poszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr VI-34-15 w sprawie braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.VI.33.15.2015-03-11 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Piątkach, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.VI.32.15.2015-04-21 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr VI-31-15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr VI-30-15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Lipno. Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr VI-29-15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr VI-28-15 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem. Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała V 27 z 19.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015–2023 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.V.26.15.2015-03-19 zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr V-25-15 nabycie gruntów Popowo Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr V-24-15 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2015 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała IV 23.15 10.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała IV 22.15 10.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015r Szczegóły
« 1 2 42 43 44 45 46 47 48 »