Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr IV-21-15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.IV.20.15.2015-02-10 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.IV.19.15.2015-02-10 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.IV. 18.15.2015-02-10 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Piątkach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr IV-17-15 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.III.16.14.2014-12-22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała NR III 15 14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata Szczegóły
Akty prawne 02.06.2016 Uchwała Nr III-14-14 w sprawie Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2015 Szczegóły
Akty prawne 02.06.2016 Uchwała Nr III-13-14 Rady Gminy Lipno w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 02.06.2016 Uchwała Nr III-12- 14 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za dostawę wody i taryfy za ścieki Szczegóły
Akty prawne 02.06.2016 Uchwała.III.11.14.2014-12-22 w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów Szczegóły
Akty prawne 02.06.2016 Uchwała Nr III-10-14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy – kontroli Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Akty prawne 02.06.2016 Uchwała III 9 z 22.12.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2014–2028 Szczegóły
Akty prawne 02.06.2016 Uchwała III 8 z 22.12.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2014r Szczegóły
Akty prawne 02.06.2016 Uchwała II 7 z 12.12.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2014r Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 Uchwała Nr II-6-14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 Uchwała Nr II-5-14 w sprawie dożywiania Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 Uchwała Nr II-4-14 w sprawie wyboru Przedstawicieli Gminy Lipno do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 Uchwała Nr II-3-14 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 Uchwała Nr I-2-14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szczegóły
« 1 2 43 44 45 46 47 48 »