Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.06.2016 Uchwała Nr III-12- 14 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za dostawę wody i taryfy za ścieki Szczegóły
Akty prawne 02.06.2016 Uchwała.III.11.14.2014-12-22 w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów Szczegóły
Akty prawne 02.06.2016 Uchwała Nr III-10-14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy – kontroli Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Akty prawne 02.06.2016 Uchwała III 9 z 22.12.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2014–2028 Szczegóły
Akty prawne 02.06.2016 Uchwała III 8 z 22.12.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2014r Szczegóły
Akty prawne 02.06.2016 Uchwała II 7 z 12.12.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2014r Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 Uchwała Nr II-6-14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 Uchwała Nr II-5-14 w sprawie dożywiania Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 Uchwała Nr II-4-14 w sprawie wyboru Przedstawicieli Gminy Lipno do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 Uchwała Nr II-3-14 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 Uchwała Nr I-2-14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 Uchwała Nr I-1-14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Udostępnianie informacji nieudostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Oświadczenia Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Plany i sprawozdania Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Informacja dotycząca przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Petycja z dnia 23.11.2015 r. o wydzielenie ul. Aleksandrowskiej z sołectwa Lipno II i przyłączenie do sołectwa Białowieżyn Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 ZARZĄDZENIE NR 66-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ulicy Aleksandrowskiej Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Protokół z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ul. Aleksandrowskiej dotyczących petycji Szczegóły
Artykuł 30.05.2016 Uchwała Nr 9-Kd-2016 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno Szczegóły
« 1 2 57 58 59 60 61 »