Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.05.2016 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia petycji Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Informacja dla osób niesłyszących Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Studium zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Jakość wody Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Ewidencja zezwoleń wyd. na podst. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Zarządzenie Nr 67-15 Wójta Gminy Lipno w sprawie wysokości cen za odbiór ścieków przez oczyszczalnię stanowiącą własność Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Zarządzenie Nr 1A-14 Wójta Gminy Lipno w sprawie wysokości cen za odbiór ścieków przez oczyszczalnię stanowiącą własność Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Procedury uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Mienie komunalne Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Regulamin Pracy Urzędu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Stawki podatkowe na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Wykonanie budżetu roczne Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Budżet Gminy Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Wykonanie budżetu kwartalne Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Plany i sprawozdania Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Oświadczenia GOPS Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Formy pomocy świadczone przez GOPS Szczegóły
« 1 2 57 58 59 60 »