Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Marek Wysocki – Kierownik ROR Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Elżbieta Warzyńska st. specjalista Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Elżbieta Warzyńska st. specjalista Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Marta Górska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Danuta Regina Swarcewicz – Dyrektor Biblioteki Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Teresa Agata Sztuka – Dyrektor Ośrodka Kultury Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Mieczysław Warzyński – Dyrektor ZS Wichowo Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Elżbieta Kiełkowska – Dyrektor SP Trzebiegoszcz Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Iwona Ewa Kornacka – Dyrektor SP Maliszewo Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Wojciech Frymarkiewicz – Dyrektor ZS Karnkowo Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Irena Retlikowska – Dyrektor SP Jastrzebie Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Jolanta Kruszyńska – Dyrektor ZS Radomice Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała XVI-121-16 z 22-06-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016–2023 Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała.XVI.120.16.2016-06-22 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XVI-119-16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XVI-118-16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XVI-117-16 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipno za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XVI-116-16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2015 rok Szczegóły
Przetargi 20.06.2016 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn – Kłokock nr 170522 C etap I Szczegóły
« 1 2 59 60 61 62 63 70 71 »