Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.05.2016 Informacja dotycząca przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Petycja z dnia 23.11.2015 r. o wydzielenie ul. Aleksandrowskiej z sołectwa Lipno II i przyłączenie do sołectwa Białowieżyn Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 ZARZĄDZENIE NR 66-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ulicy Aleksandrowskiej Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Protokół z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ul. Aleksandrowskiej dotyczących petycji Szczegóły
Artykuł 30.05.2016 Uchwała Nr 9-Kd-2016 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 30.05.2016 Uchwała Nr 4-D-2016 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 30.05.2016 Zarządzenie Nr 106-16 Wójta Gminy Lipno w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno oraz zastosowania ulg z ustawy Ordynacja podatkowa za 2015 r Szczegóły
Przetargi 30.05.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popowo, dz. Nr 107 na długości 1.000 km Szczegóły
Przetargi 30.05.2016 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn – Kłokock nr 170522 C etap I (zmiana ogłoszenia) Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Informacja dotycząca przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Petycja o wydzielenie wsi Borek z sołectwa Lipno II, a następnie przyłączenia do sołectwa Białowieżyn. z dn. 22.09.2015 r. złożona przez Macieja Błaszkiewicza Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Wyniki w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lipno II i Białowieżyn Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 PROTOKÓŁ przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Białowieżyn Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 PROTOKÓŁ przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Lipno II Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia petycji Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Informacja dla osób niesłyszących Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Studium zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Jakość wody Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Szczegóły
« 1 2 66 67 68 69 70 »