Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 30.05.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popowo, dz. Nr 107 na długości 1.000 km Szczegóły
Przetargi 30.05.2016 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn – Kłokock nr 170522 C etap I (zmiana ogłoszenia) Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Informacja dotycząca przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Petycja o wydzielenie wsi Borek z sołectwa Lipno II, a następnie przyłączenia do sołectwa Białowieżyn. z dn. 22.09.2015 r. złożona przez Macieja Błaszkiewicza Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Wyniki w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lipno II i Białowieżyn Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 PROTOKÓŁ przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Białowieżyn Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 PROTOKÓŁ przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Lipno II Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia petycji Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Informacja dla osób niesłyszących Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Studium zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Jakość wody Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Ewidencja zezwoleń wyd. na podst. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Zarządzenie Nr 67-15 Wójta Gminy Lipno w sprawie wysokości cen za odbiór ścieków przez oczyszczalnię stanowiącą własność Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Zarządzenie Nr 1A-14 Wójta Gminy Lipno w sprawie wysokości cen za odbiór ścieków przez oczyszczalnię stanowiącą własność Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Procedury uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Mienie komunalne Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Regulamin Pracy Urzędu Gminy Lipno Szczegóły
« 1 2 82 83 84 85 »