Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.05.2016 Stawki podatkowe na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Wykonanie budżetu roczne Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Budżet Gminy Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Wykonanie budżetu kwartalne Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Plany i sprawozdania Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Oświadczenia GOPS Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Formy pomocy świadczone przez GOPS Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Pomoc społeczna Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Statut GOPS Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych dla których Gmina Lipno jest organem prowadzącym Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Publikacje Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Wykaz szkół Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Statut SAPO Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Bezpieczeństwo Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno Nr 81/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipno w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Przetargi 20.05.2016 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn – Kłokock nr 170522 C etap I Szczegóły
« 1 2 83 84 85 »