Petycja o opublikowanie w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej – użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian