Petycja o rozpatrzenie prośby dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu „Podwórko NIVEA” – edycja 2021

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach):

Xs – Events Sp. z o. o. Sp. k. ul. Morszyńska 55, 02-916 Warszawa

Szulc-Efekt sp. z o.o. Adam Szulc 04-051 Warszawa ul. Poligonowa 1

Przedmiot petycji:

Petycja o rozpatrzenie prośby dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu „Podwórko NIVEA” – edycja 2021

Data złożenia petycji:

26.03.2021

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie:

Brak

Informacja o sposobie załatwienia petycji:

Załatwiona.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian