Pomoc społeczna

Jeżeli macie Państwo trudna sytuację życiową , także materialną , potrzebujecie wsparcia i jesteście mieszkańcami Gminy Lipno , skontaktujcie się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduję się w Lipnie w budynku Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie, możesz zgłosić się osobiście , telefonicznie lub pisemnie . Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy, lub inna osoba za Twoją zgodą.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka . Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. W myśl ustawy o pomocy społecznej – osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązani do współdziałania w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Chcesz uzyskać wskazówki , poradę czy wsparcie zawsze możesz liczyć na pracownika socjalnego , który poprowadzi Twoja sprawę. Od pracownika możesz oczekiwać pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów lub problemów rodziny.

Pracownik socjalny może udzielić Ci również pomocy w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych sprawach bytowych.

 

Informacje

Rejestr zmian