Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z przepisami prawa Gmina Lipno jest obowiązana do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.
Gmina Lipno prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.
Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Gminy Lipno:

Wyszukiwanie kart w Wykazie (link)

  • Nr karty/rok 1
  • Rodzaj dokumentu Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  • Temat dokumentu Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  • Nazwa dokumentu Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
  • Obszar, którego dokument dotyczy -
  • Znak sprawy -
  • Dokument wytworzył -
  • Data dokumentu 19.09.2016
  • Dokument zatwierdził -
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu -
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie -
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.09.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian