Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2021.75 t.j. z dnia 2021.01.13) Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Wójta Gminy Lipno publikowany jest przy użyciu Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

Aktualny link do rejestru na stronie portalu Emp@tia.

Informacje

Rejestr zmian