Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 2, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnkowie gmina Lipno 13:25 17-08-2018 Przetargi Szczegóły
Informacja o ofertach złożonych w ramach zapytania ofertowego dotyczącego zakupu i dostawy fabrycznie nowych pojemników KP-7 13:12 17-08-2018 Artykuł Szczegóły
INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – MALISZEWO 11:39 17-08-2018 Artykuł Szczegóły
Komunikaty Komisarza wyborczego II (w sprawie zgłaszania kandydatów do TKW, dot. przyjmowania zawiadomień, o liczbie mieszkańców) 08:14 17-08-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w województwie 08:30 16-08-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców 08:28 16-08-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów w jednym województwie 08:22 16-08-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała PKW w spr. sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji 08:19 16-08-2018 Artykuł Szczegóły
Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 08:17 16-08-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XXXV.259.18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania 08:15 16-08-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała.XXXXVIII.283.18.2018-08-07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. 15:50 14-08-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXVIII-282-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013 – 2020”. 15:48 14-08-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała.XXXVIII.281.18.2018-08-07 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno” 15:46 14-08-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała.XXXVIII.280.18.2018-08-07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lipno 15:43 14-08-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXXVIII-279-18 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipno na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” 15:41 14-08-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała.XXXVIII.278.18.2018-08-07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 15:37 14-08-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała.XXXVIII.277.18.2018-08-07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych 15:32 14-08-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała.XXXVIII.276.18.2018-08-07 zmianiająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Lipno do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe” 15:30 14-08-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała.XXXVIII.275.18.2018-08-07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrebnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 15:27 14-08-2018 Akty prawne Szczegóły
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipno 13:55 13-08-2018 Przetargi Szczegóły
« 1 2 3 42 43 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>