Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
PROTOKÓŁ przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Białowieżyn 15:01 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
PROTOKÓŁ przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Lipno II 14:59 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia petycji 14:58 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
Informacja dla osób niesłyszących 14:34 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 14:13 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
Ewidencja zezwoleń wyd. na podst. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 14:10 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 67-15 Wójta Gminy Lipno w sprawie wysokości cen za odbiór ścieków przez oczyszczalnię stanowiącą własność Gminy Lipno 14:08 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 1A-14 Wójta Gminy Lipno w sprawie wysokości cen za odbiór ścieków przez oczyszczalnię stanowiącą własność Gminy Lipno 14:04 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
Procedury uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 14:02 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lipno 14:00 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
Mienie komunalne 13:42 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Lipno 13:29 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
Stawki podatkowe na 2016 r. 13:16 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
Plany i sprawozdania 12:21 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
Pomoc społeczna 12:03 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych dla których Gmina Lipno jest organem prowadzącym 11:37 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
Publikacje 10:35 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
Bezpieczeństwo 10:04 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 09:59 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Wójta Gminy Lipno Nr 81/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipno w 2016 roku 09:56 23-05-2016 Artykuł Szczegóły
« 1 2 60 61 62 63 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>