Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Lipno

Lipno, dnia 17.01.2020r.

 

    Rozstrzygnięcie  zapytania ofertowego

        Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie

Informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Lipno

w trybie zapytania cenowego poniżej 30 000,00 EURO

  • usługi pedagogiczne i oligofrenopedagogiczne –Ewelina Skonieczna, Anita Tyfczyńska, Beata Mendygrał –Lewicka, Angelika Bejger
  • usługi logopedyczne– Magdalena Bejger, Bożena Witkowska, Renata Kalinowska
  • prowadzenie zajęć integracji sensorycznej– Beata Mendygrał – Lewicka
  • prowadzenie rehabilitacji – Kamila Ziętek – Kępińska

 

Kierownik GOPS Lipno

   Hanna Szlągiewicz

 

 

Informacje

Rejestr zmian