Schemat organizacji

REFERAT FINANSOWY

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. Nr tel.
Skarbnik Gminy – Kierownik referatu Izabela Balcerkowska 14 2886218 skarbnik[at]uglipno[dot]pl ksiegowosc[at]uglipno[dot]pl
Inspektor ds. płac i ZUS
Z-ca Gł. Księgowego
Justyna Nierychlewska 12 2886208
Inspektor ds. księgowości budżetowej Ilona Kiełkowska 12 2886208
Inspektor ds. księgowości budżetowej i VAT Magdalena Rychwicka 12 2886208
Inspektor ds. księgowości budżetowej Anna Mazur 12 2886208
Referent ds. księgowości budżetowej Paulina Malinowska 12 2886208
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat Daniel Kucharski 11 2886205
Referent ds. wymiaru podatku drogowego i opłat za wodę  Marzena Wnuk 11 2886205
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Joanna Lipska 13 2886207
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat Anna Rygielska 13 2886207
Kasjer Agnieszka Strużyńska 11 2886217

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. Nr tel.
SEKRETARZ GMINY – Kierownik Referatu Krzysztof Milak 16 2886209
Podinspektor ds. kancelaryjno –technicznych Agnieszka Kochowicz 17 2886200
Inspektor ds. obywatelskich , dowodów osobistych, kancelarii tajnej i spraw wojskowych Janina Kalinowska 3 2886215 dowody[at]uglipno[dot]pl
Referent ds. obywatelskich i ewidencji ludności Anna Falkowska 3 2886215 ewidencja[at]uglipno[dot]pl
Informatyk Rafał Branecki 23 2886221 r[dot]branecki[at]uglipno[dot]pl
Referent ds. organizacji i archiwum zakładowego Wioleta Nowak 17 2886200
PRACOWNICY OBSŁUGI
Konserwator urządzeń elektrycznych– palacz c.o. Roman Andrzejewski
Pracownik gospodarczy – sprzątaczka Agnieszka Ośmiałowska
Pracownik gospodarczy – sprzątaczka Mariola Stasińska

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ, PROMOCJI I ROZWOJU GMINY

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. Nr tel.
Kierownik Referatu Grzegorz Koszczka 27 2886222 rgk[at]uglipno[dot]pl
Inspektor ds. budownictwa Mariusz Kania 28 2886220
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Natalia Majda 28 2886219
Inspektor ds. p.poż. gospodarki mieszkaniowej i działalności gospodarczej Jadwiga Lach 25 2886206 edg[at]uglipno[dot]pl
Podinspektor ds. inwestycyjnych i projektów realizowanych ze środków UE i innych środków zewnętrznych Wioletta Błaszkiewicz 26 2886230
Podinspektor ds. inwestycyjnych i projektów realizowanych ze środków UE i innych środków zewnętrznych Adrian Zalewski 26 2886230
Konserwator stacji uzdatniania wody Zbigniew Agaciński 28 2886219
Inkasent za pobór wody Andrzej Nowak 28 2886219
Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Jacek Becmer 28 2886219
Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Sebastian Rozpędowski 28 2886219
Malarz Wojciech Kowalski 28 2886219
Pracownik gospodarczy Marek Wesołowski 28 2886219
Pracownik gospodarczy Tomasz Warczachowski 28 2886219

REFERAT OBSŁUGI ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Kierownik Referatu Marek Wysocki 31 2886213 ror[at]uglipno[dot]plm[dot]wysocki[at]uglipno[dot]pl
Referent ds. obsługi rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska Dorota Łukaszewska 30 2886225
Referent ds. obsługi rolnictwa, wymiaru i realizacji opłat Wiesława Wojciechowska 30 2886225
Inspektor ds. dróg gminnych Marek Kiełkowski 29 2886224
Podinspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa i ochrony gruntów Monika Bądkowska 29 2886224
Inspektor ds. melioracji i gospodarki wodnej Ireneusz Szyplik 29 2886224
Operator równiarki i konserwator dróg gminnych Mariusz Stasiak 29 2886224

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Radca prawny Aleksandra Gatyńska 1 2886211 radca[at]uglipno[dot]pl
Inspektor ds. kadr i organizacji Żaneta Sieradzan 15 2886216 kadry[at]uglipno[dot]pl
Referent ds. zarządzania kryzysowego, organizacji pozarządowych i transportu Wojciech Trojanowski 20 2886227 kryzys[at]uglipno[dot]pl
Audytor wewnętrzny Agnieszka Zajączkowska 19 2886227

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Kierownik SAPO Kazimierz Mątowski 21 2886228 sapo[at]uglipno[dot]pl
Główny księgowy Marlena Stasiaczyk 22 2886223
Inspektor ds. księgowo-płacowych Monika Wiśniewska 22 2886223
Inspektor ds. kadrowo-płacowych Wioleta Łukaszewska 23 2886221
Inspektor ds. kasowych Wiesława Zdrojewska 22 2886223
Kierowca Bogdan Błaszkiewicz 2886223
Kierowca Andrzej Kornacki 2886223
Kierowca Piotr Weiss 2886223
Kierowca Tomasz Wilczyński 2886223
Kierowca Cezary Grzeszkiewicz 2886223

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Kierownik GOPS Hanna Szlągiewicz 7 2886212 gops[at]uglipno[dot]pl
Zastępca Kierownika Elżbieta Warzyńska 6 2886203, 664 380 356 swiadczenia[at]uglipno[dot]pl
Specjalista pracy socjalnej Danuta Sętkowska 4 2886204, 664 380 745 d[dot]setkowska[at]uglipno[dot]pl
Starszy Specjalista pracy socjalnej Danuta Chełmieniewicz 8 2886226, 664 380 675 d[dot]chelmieniewicz[at]uglipno[dot]pl
Specjalista pracy socjalnej Iwona Fierek 4 2886204, 664 380 745 i[dot]fierek[at]uglipno[dot]pl
Specjalista pracy socjalnej Magdalena Gromada 4 2886204, 664 380 745 m[dot]gromada[at]uglipno[dot]pl
Specjalista pracy socjalnej 2886226
Specjalista pracy socjalnej Marta Górska 8 2886226, 664 380 675
Pracownik socjalny Marzena Kitler 4 2886204, 664 380 745
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Joanna Kostrzewska 6 2886203, 664 380 356
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Marlena Kołodziejska 2 2886229, 664 380 356
Inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych Justyna Wenderlich 2 2886229, 664 380 356
Referent ds. świadczeń wychowawczych Katarzyna Montowska 5 2886211 swiadczenia[at]uglipno[dot]pl
Pomoc biurowa Angelika Korpalska 5 2886211 swiadczenia[at]uglipno[dot]pl
Pomoc biurowa 5 2886211 swiadczenia[at]uglipno[dot]pl
Asystent rodziny Olimpia Gajewska 8 2886204
Kierowca Grzegorz Brzezicki

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LIPNO

Stanowisko Imię i nazwisko
Dyrektor Ewa Rozen
Bibliotekarz Elżbieta Sulecka
Bibliotekarz Agnieszka Bedyk
Bibliotekarz Grażyna Lipska
Bibliotekarz Ewa Konczalska
Bibliotekarz Małgorzata Ośmiałowska

OŚRODEK KULTURY

Stanowisko Imię i nazwisko
Dyrektor Teresa Sztuka
Mł. instruktor Małgorzata Ośmiałowska
Instruktor Agnieszka Bedyk
St. referent w zakresie działalności podstawowej
Referent w zakresie działalności podstawowej Mariusz Wojtasik
Referent w zakresie działalności podstawowej Ewa Konczalska
Palacz C.O. pracownik gospodarczy Aleksandrzak Jarosław

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>