Sprawozdanie z badań próbek wody nr 2008-2009/2021 – wodociąg publiczny Jastrzębie

Sprawozdanie z badań próbek wody wodociągu publicznego Jastrzębie numer 2008 – 2009/2021 pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11 sierpnia 2021 roku w punktach poboru – kran przy zlewie w kuchni szkolnej, Szkoła Podstawowa Karnkowo 42, kran przy umywalce w pomieszczeniu socjalnym Filii Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z siedzibą w Radomicach, Jastrzębie 2A

Badania wykonano w ramach kontroli wewnętrznej – monitoring parametrów grupy A. Badane parametry nie przekraczają dopuszczalnych norm, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian