Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian