Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/86/2020 05.05.2020 Obowiązujący Uchwała.XV.86.2020.2020-05-05 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipno, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/85/2020 05.05.2020 Obowiązujący Uchwała.XV.85.2020.2020-05-05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020–2029 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/84/2020 05.05.2020 Obowiązujący Uchwała.XV.84.2020.2020-05-05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2020 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/83/2020 05.05.2020 Obowiązujący Uchwała.XV.83.2020.2020-05-05 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lipno na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/82/2020 05.05.2020 Obowiązujący Uchwała.XV.82.2020.2020-05-05 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lipno na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/81/2020 12.03.2020 Obowiązujący Uchwała.XIV.81.2020.2020-03-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020–2029 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/80/2020 12.03.2020 Obowiązujący Uchwała.XIV.80.2020.2020-03-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2020 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/79/2020 12.03.2020 Obowiązujący Uchwała.XIV.79.2020.2020-03-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2020 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/78/2020 12.03.2020 Obowiązujący Uchwała.XIV.78.2020.2020-03-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016 – 2021″ Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/77/2020 12.03.2020 Obowiązujący Uchwała.XIV.77.2020.2020-03-12 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jadwigi w Karnkowie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/76/2020 12.03.2020 Obowiązujący Uchwała.XIV.76.2020.2020-03-12 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/75/2020 12.03.2020 Obowiązujący Uchwała.XIV.75.2020.2020-03-12 w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/74/2020 12.03.2020 Obowiązujący Uchwała.XIV.74.2020.2020-03-12 w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lipno” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/73/2020 12.03.2020 Obowiązujący Uchwała.XIV.73.2020.2020-03-12 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lipno na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/72/2020 12.03.2020 Obowiązujący Uchwała.XIV.72.2020.2020-03-12 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2020 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/71/2019 19.12.2019 Obowiązujący Uchwała.XIII.71.2019.2019-12-19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2020 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/70/2019 19.12.2019 Obowiązujący Uchwała XIII 70 z 19.12.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020–2029 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/69/2019 19.12.2019 Obowiązujący Uchwała XIII 69 z 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019–2029 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/68/2019 19.12.2019 Obowiązujący Uchwała.XIII.68.2019.2019-12-19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIII/67/2019 19.12.2019 Obowiązujący Uchwała.XIII.67.2019.2019-12-19 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa w sołectwie Lipno I. Szczegóły
« 1 2 3 19 20 »