Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/18/2019 18.01.2019 Obowiązujący Uchwała.IV.18.2019.2019-01-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/17/2019 18.01.2019 Obowiązujący Uchwała.IV.17.2019.2019-01-18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/16/2018 19.12.2018 Obowiązujący Uchwała.III.16.2018.2018-12-19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2019 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/15/2018 19.12.2018 Obowiązujący Uchwała III.15.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019–2029 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/14/2018 19.12.2018 Obowiązujący Uchwała III.14.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018–2028 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/13/2018 19.12.2018 Obowiązujący Uchwała.III.13.2018.2018-12-19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018r Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/12/2018 19.12.2018 Obowiązujący Uchwała.III.12.2018.2018-12-19 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/11/2018 19.12.2018 Obowiązujący Uchwała.III.11.2018.2018-12-19 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/10/2018 19.12.2018 Obowiązujący Uchwała.III.10.2018.2018-12-19 w sprawie wyznaczenia Przedstawicieli Gminy Lipno do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/9/2018 19.12.2018 Obowiązujący Uchwała.III.9.2018.2018-12-19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2019 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/8/2018 19.12.2018 Obowiązujący Uchwała.III.8.2018.2018-12-19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dozywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/7/2018 19.12.2018 Obowiązujący Uchwała.III.7.2018.2018-12-19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLI/299/18 16.11.2018 Obowiązujący Uchwała.XLI.299.18.2018-11-16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018r Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLI/298/18 16.11.2018 Obowiązujący Uchwała.XLI.298.18.2018-11-16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLI/297/18 16.11.2018 Obowiązujący Uchwała.XLI.297.18.2018-11-16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok i zwolnień w tym podatku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLI/296/18 16.11.2018 Obowiązujący Uchwała.XLI.296.18.2018-11-16 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLI/295/18 16.11.2018 Obowiązujący Uchwała.XLI.295.18.2018-11-14 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2019 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego II/6/2018 29.11.2018 Obowiązujący Uchwała.II.6.2018.2018-11-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego II/5/2018 29.11.2018 Obowiązujący Uchwała.II.5.18.2018-11-29 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego II/4/2018 29.11.2018 Obowiązujący Uchwała.II.4.2018.2018-11-29 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz Szczegóły
« 1 2 3 15 16 »