Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/258/18 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała NR XXXIV/258/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018–2027 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/257/18 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIV/257/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/256/18 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIV/256/18 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/255/18 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIV/255/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2018 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/254/18 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIV/254/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Karnkowie w Przedszkole Samorządowe w Karnkowie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/253/18 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIV/253/18 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Lipno na prowadzenie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Cmentarza Komunalnego w Złotopolu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/252/18 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIV/252/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu w 2018 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/251/18 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIV/251/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w 2018 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/250/18 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIV/250/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lipno na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/249/18 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIV/249/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2018 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/248/18 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIV/248/18 w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/247/18 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIV/247/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIV/246/18 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIV/246/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013 – 2020” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/245/18 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXIII.245.18.2018-02-06 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/244/18 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII-244-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013-2020 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/243/18 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXIII.243.18.2018-02-06 w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Karnkowie w Przedszkole Samorządowe w Karnkowie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/242/18 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXIII.242.18.2018-02-06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Lipno na prowadzenie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Cmentarza Komunalnego w Złotopolu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXII/241/17 19.12.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXII.241.17.2017-12.19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2018 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXII/240/17 19.12.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII.240.17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018-2027 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXII/239/17 19.12.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXII.239.17.2017-12-19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2018 Szczegóły
« 1 2 3 12 13 »