Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVI/160/2021 05.08.2021 Obowiązujący Uchwała.XXVI.160.2021.2021-08-05 w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVI/159/2021 05.08.2021 Obowiązujący Uchwała.XXVI.159.2021.2021-08-05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2021 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVI/158/2021 05.08.2021 Obowiązujący Uchwała.XXVI.158.2021.2021-08-05 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVI/157/2021 05.08.2021 Obowiązujący Uchwała.XXVI.157.2021.2021-08-05 w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Gminie Lipno. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXV/156/2021 29.06.2021 Obowiązujący Uchwała.XXV.156.2021.2021-06-29 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2021–2036 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXV/155/2021 29.06.2021 Obowiązujący Uchwała.XXV.155.2021.2021-06-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2021r Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXV/154/2021 29.06.2021 Obowiązujący Uchwała.XXV.154.2021.2021-06-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Lipno w 2021r Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXV/153/2021 29.06.2021 Obowiązujący Uchwała.XXV.153.2021.2021-06-29 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXV/152/2021 29.06.2021 Obowiązujący Uchwała.XXV.152.2021.2021-06-29 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXV/151/2021 29.06.2021 Obowiązujący Uchwała.XXV.151.2021.2021-06-29 w sprawie przyjęcia projektu zmian „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXV/150/2021 29.06.2021 Obowiązujący Uchwała.XXV.150.2021.2021-06-29 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipno za 2020 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXV/149/2021 29.06.2021 Obowiązujący Uchwała.XXV.149.2021.2021-06-29 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2020 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXV/148/2021 29.06.2021 Obowiązujący Uchwała.XXV.148.2021.2021-06-29 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipno wotum zaufania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXIV/147/2021 01.06.2021 Obowiązujący Uchwała.XXIV.147.2021.2021-06-01 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2021r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXIV/146/2021 01.06.2021 Obowiązujący Uchwała.XXIV.146.2021.2021-06-01 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXIV/145/2021 01.06.2021 Obowiązujący Uchwała.XXIV.145.2021.2021-06-01 w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXIV/144/2021 01.06.2021 Obowiązujący Uchwała.XXIV.144.2021.2021-06-01 w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXIV/143/2021 01.06.2021 Obowiązujący Uchwała.XXIV.143.2021.2021-06-01 w sprawie petycji złożonej w interesie publicznym Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXIII/142/2021 11.03.2021 Obowiązujący Uchwała.XXIII.142.2021.2021-03-11 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXIII/141/2021 11.03.2021 Obowiązujący Uchwała.XXIII.141.2021.2021-03-11 w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Szczegóły
« 1 2 3 22 23 »