Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/233/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.233.17.2017-11-23 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/232/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.232.17.2017-11-23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/231/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.231.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/230/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.230.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/229/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.229.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/228/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.228.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Karnkowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w Karnkowie i Publiczne Gimnazjum w Karnkowie w Szkołę Podstawową w Karnkowie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/227/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.227.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Radomicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radomicach wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/226/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.226.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wichowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie i Publiczne Gimnazjum w Wichowie w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Wichowie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/225/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.225.17.2017-11-23 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/224/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.224.17.2017-11-23 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/223/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.223.17.2017-11-23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok i zwolnień w tym podatku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/222/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.222.17.2017-11-23 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/221/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.221.17.2017-11-23 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2018 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/220/17 26.10.2017 Obowiązujący Uchwała.XXX.220.17.2017-10-26 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/219/17 26.10.2017 Obowiązujący Uchwała.XXX.219.17.2017-10-26 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzebiegoszczu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/218/17 26.10.2017 Obowiązujący Uchwała.XXX.218.17.2017-10-26 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Maliszewie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/217/17 26.10.2017 Obowiązujący Uchwała.XXX.217.17.2017-10-26 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/216/17 26.10.2017 Obowiązujący Uchwała.XXX.216.17.2017-10-26 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie Przedszkola samorządowego w miejscowości Karnkowo” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXIX/215/17 29.09.2017 Obowiązujący Uchwała.XXIX.215.17.2017-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2017-2025 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXIX/214/17 29.09.2017 Obowiązujący Uchwała.XXIX.214.17.2017-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r. Szczegóły
« 1 2 3 11 12 »