Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/245/18 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXIII.245.18.2018-02-06 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/244/18 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII-244-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013-2020 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/243/18 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXIII.243.18.2018-02-06 w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Karnkowie w Przedszkole Samorządowe w Karnkowie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/242/18 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXIII.242.18.2018-02-06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Lipno na prowadzenie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Cmentarza Komunalnego w Złotopolu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXII/241/17 19.12.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXII.241.17.2017-12.19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2018 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXII/240/17 19.12.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII.240.17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018-2027 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXII/239/17 19.12.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXII.239.17.2017-12-19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2018 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXII/238/17 19.12.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXII.238.17.2017-12-19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXII/237/17 19.12.2017 Obowiązujący Uchwała XXXII.237.17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2017–2025 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXII/236/17 19.12.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXII.236.17.2017-12-19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXII/235/17 19.12.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXII.235.17.2017-12-19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy – kontroli Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXII/234/17 19.12.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXII.234.17.2017-12-19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/233/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.233.17.2017-11-23 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/232/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.232.17.2017-11-23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/231/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.231.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/230/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.230.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/229/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.229.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/228/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.228.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Karnkowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w Karnkowie i Publiczne Gimnazjum w Karnkowie w Szkołę Podstawową w Karnkowie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/227/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.227.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Radomicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radomicach wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/226/17 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała.XXXI.226.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wichowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie i Publiczne Gimnazjum w Wichowie w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Wichowie Szczegóły
« 1 2 3 12 13 »