Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXIX/215/17 29.09.2017 Obowiązujący Uchwała.XXIX.215.17.2017-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2017-2025 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXIX/214/17 29.09.2017 Obowiązujący Uchwała.XXIX.214.17.2017-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXIX/213/17 29.09.2017 Obowiązujący Uchwała.XXIX.213.17.2017-09-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w związku ze stratami poniesionymi w sierpniu 2017 r. w wyniku wystąpienia nawałnic Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXIX/212/17 29.09.2017 Obowiązujący Uchwała.XXIX.212.17.2017-09-29 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Zbytkowo Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXIX/211/17 29.09.2017 Obowiązujący Uchwała.XXIX.211.17.2017-09-29 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkową placówkę wychowania przedszkolnego w miejscowości Karnkowo” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXIX/210/17 29.09.2017 Obowiązujący Uchwała.XXIX.210.17.2017-09-29 w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej celem zapewnienia ciągłości finansowanych przedsięwzięć Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXIX/209/17 29.09.2017 Obowiązujący Uchwała.XXIX.209.17.2017-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXIX/208/17 29.09.2017 Obowiązujący Uchwała.XXIX.208.17.2017-09-29 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe placówki wychowania przedszkolnego w miejscowości Trzebiegoszcz i Maliszewo” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/207/17 29.08.2017 Obowiązujący Uchwała XXVIII 207 z 29.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2017–2025 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/206/17 29.08.2017 Obowiązujący Uchwała.XXVIII.206.17.2017-08-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/205/17 29.08.2017 Obowiązujący Uchwała.XXVIII.205.17.2017-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko- Pomorskim, a Gminą Lipno o powierzenie Gminie Lipno zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/204/17 29.08.2017 Obowiązujący Uchwała.XXVIII.204.17.2017-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/203/17 29.08.2017 Obowiązujący Uchwała.XXVIII.203.17.2017-08-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Fabianki w 2017r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/202/17 29.08.2017 Obowiązujący Uchwała.XXVIII.202.17.2017-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Lipno, a Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0″ Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/201/17 29.08.2017 Obowiązujący Uchwała.XXVIII.201.17.2017-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lipno do projektu pn. „Kujawsko-Pomorscy Liderzy eAdministracji” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/200/17 29.08.2017 Obowiązujący Uchwała.XXVIII.200.17.2017-08-29 w sprawie zawarcia Porozumienia przez Gminę Lipno z Gminą Miasta Lipna oraz Miastem i Gminą Skępe w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/199/17 29.08.2017 Obowiązujący Uchwała.XXVIII.199.17.2017-08-29 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Karnkowie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/198/17 29.08.2017 Obowiązujący Uchwała.XXVIII.198.17.2017-08-29 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Karnkowie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVII/197/17 20.06.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII.197.17-06-20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2017-2025 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVII/196/17 20.06.2017 Obowiązujący Uchwała.XXVII.196.17.2017-06-20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r. Szczegóły
« 1 2 3 10 11 »