Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego II/6/2018 29.11.2018 Obowiązujący Uchwała.II.6.2018.2018-11-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego II/5/2018 29.11.2018 Obowiązujący Uchwała.II.5.18.2018-11-29 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego II/4/2018 29.11.2018 Obowiązujący Uchwała.II.4.2018.2018-11-29 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego II/3/2018 20.11.2018 Obowiązujący Uchwała.II.3.2018.2018-11-29 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego I/2/2018 20.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr I-2-2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego I/1/2018 20.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr I-1-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XL/294/18 19.10.2018 Obowiązujący Uchwała.XL.294.18.2018-10-19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018r Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XL/293/18 19.10.2018 Obowiązujący Uchwała.XL.293.18.2018-10-19 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XL/292/18 19.10.2018 Obowiązujący Uchwała.XL.292.18.2018-10-19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIX/291/18 28.09.2018 Obowiązujący Uchwała XXXIX 291 z 28.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018–2028 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIX 28.09.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXIX.290.18.2018-09-28 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIX/289/18 28.09.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXIX.289.18.2018-09-28 w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Lipno projektu pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipno” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIX/288/18 28.09.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXIX.288.18.2018-09-28 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIX/287/18 28.09.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXIX.287.18.2018-09-28 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIX/286/18 28.09.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXIX.286.18.2018-09-28 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lipno w ramach programu EKOPIEC 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIX/285/18 28.09.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXIX.285.18.2018-09-28 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIX/284/18 28.09.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXIX.284.18.2018-09-28 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXXVIII/283/18 07.08.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXXVIII.283.18.2018-08-07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/282/18 07.08.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVIII-282-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013 – 2020”. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/281/18 07.08.2018 Obowiązujący Uchwała.XXXVIII.281.18.2018-08-07 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno” Szczegóły
« 1 2 3 14 15 »