Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego X/46/2019 11.07.2019 Obowiązujący Uchwała.X.46.2019.2019-07-11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego X/45/2019 11.07.2019 Obowiązujący Uchwała.X.45.2019.2019-07-11 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Gminy Lipno oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego X/44/2019 11.07.2019 Obowiązujący Uchwała.X.44.2019.2019-07-w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet Sołtysom z terenu Gminy Lipno oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego X/43/2019 11.07.2019 Obowiązujący Uchwała.X.43.2019.2019-07-11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IX/42/2019 19.06.2019 Obowiązujący Uchwała.IX.42.2019.2019-06-19 w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IX/41/2019 19.06.2019 Obowiązujący Uchwała.IX.41.2019.2019-06-19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019–2029 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IX/40/2019 19.06.2019 Obowiązujący Uchwała.IX.40.2019.2019-06-19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IX/39/2019 19.06.2019 Obowiązujący Uchwała.IX.39.2019.2019-06-19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2019 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IX/38/2019 19.06.2019 Obowiązujący Uchwała.IX.38.2019.2019-06-19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Lipno w 2019r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IX/37/2019 19.06.2019 Obowiązujący Uchwała.IX.37.2019.2019-06-19 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IX/36/2019 19.06.2019 Obowiązujący Uchwała.IX.36.2019.2019-06-19 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipno za 2018 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IX/35/2019 19.06.2019 Obowiązujący Uchwała.IX.35.2019.2019-06-19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2018 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IX/34/2019 19.06.2019 Obowiązujący Uchwała.IX.34.2019.2019-06-19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipno wotum zaufania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/33/2019 25.04.2019 Obowiązujący Uchwała VIII 33 2019 z dnia 25 kwietnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019–2029 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/32/2019 25.04.2019 Obowiązujący Uchwała.VIII.32.2019.2019-04-25 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/31/2019 25.04.2019 Obowiązujący Uchwała.VIII.31.2019.2019-04-25 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/30/2019 25.04.2019 Obowiązujący Uchwała.VIII.30.2019.2019-04-25 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/29/2019 25.04.2019 Obowiązujący Uchwała.VIII.29.2019.2019-04-25 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/28/2019 25.04.2019 Obowiązujący Uchwała.VIII.28.2019.2019-04-25 w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VII/27/2019 29.03.2019 Obowiązujący Uchwała.VII.27.2019.2019-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019 Szczegóły
« 1 2 3 17 18 »