Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/29/15 21.04.2015 Obowiązujący Uchwała Nr VI-29-15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/28/2015 21.04.2015 Obowiązujący Uchwała Nr VI-28-15 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego V/27/15 19.03.2015 Obowiązujący Uchwała V 27 z 19.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015–2023 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego V/26/15 19.03.2015 Obowiązujący Uchwała.V.26.15.2015-03-19 zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego V/26/15 19.03.2015 Obowiązujący Uchwała Nr V-25-15 nabycie gruntów Popowo Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego V/24/15 19.03.2015 Obowiązujący Uchwała Nr V-24-15 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2015 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/23/15 10.02.2015 Obowiązujący Uchwała IV 23.15 10.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/22/15 10.02.2015 Obowiązujący Uchwała IV 22.15 10.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015r Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/21/15 10.02.2015 Obowiązujący Uchwała Nr IV-21-15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/20/15 10.02.2015 Obowiązujący Uchwała.IV.20.15.2015-02-10 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/19/15 10.02.2015 Obowiązujący Uchwała.IV.19.15.2015-02-10 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/18/15 10.02.2015 Obowiązujący Uchwała.IV. 18.15.2015-02-10 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Piątkach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/17/15 10.02.2015 Obowiązujący Uchwała Nr IV-17-15 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/16/14 22.12.2014 Obowiązujący Uchwała.III.16.14.2014-12-22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2015 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/15/14 22.12.2014 Obowiązujący Uchwała NR III 15 14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/14/14 22.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr III-14-14 w sprawie Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2015 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/13/14 22.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr III-13-14 Rady Gminy Lipno w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/12/14 22.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr III-12- 14 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za dostawę wody i taryfy za ścieki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/11/14 22.12.2014 Obowiązujący Uchwała.III.11.14.2014-12-22 w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/10/14 22.12.2014 Obowiązujący Uchwała Nr III-10-14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy – kontroli Komisji Rewizyjnej Szczegóły
« 1 2 16 17 18 19 »