Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/31/2019 25.04.2019 Obowiązujący Uchwała.VIII.31.2019.2019-04-25 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/30/2019 25.04.2019 Obowiązujący Uchwała.VIII.30.2019.2019-04-25 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/29/2019 25.04.2019 Obowiązujący Uchwała.VIII.29.2019.2019-04-25 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/28/2019 25.04.2019 Obowiązujący Uchwała.VIII.28.2019.2019-04-25 w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VII/27/2019 29.03.2019 Obowiązujący Uchwała.VII.27.2019.2019-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/26/2019 21.03.2019 Obowiązujący Uchwała VI-26-19 z 21.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019–2029 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/25/2019 21.03.2019 Obowiązujący Uchwała.VI.25.2019.2019-03-21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/24/2019 21.05.2019 Obowiązujący Uchwała.VI.24.2019.2019-03-21 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/23/2019 21.03.2019 Obowiązujący Uchwała.VI.23.2019.2019-03-21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/22/2019 21.03.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI-22-2019 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego V/21/2019 18.02.2019 Obowiązujący Uchwała.V.21.2019.2019-02-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego V/20/2019 18.02.2019 Obowiązujący Uchwała.V.20.2019.2019-02-18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/19/2019 18.01.2019 Obowiązujący Uchwała NR IV/19/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 18 stycznia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019–2029 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/18/2019 18.01.2019 Obowiązujący Uchwała.IV.18.2019.2019-01-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/17/2019 18.01.2019 Obowiązujący Uchwała.IV.17.2019.2019-01-18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/16/2018 19.12.2018 Obowiązujący Uchwała.III.16.2018.2018-12-19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2019 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/15/2018 19.12.2018 Obowiązujący Uchwała III.15.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019–2029 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/14/2018 19.12.2018 Obowiązujący Uchwała III.14.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018–2028 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/13/2018 19.12.2018 Obowiązujący Uchwała.III.13.2018.2018-12-19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018r Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/12/2018 19.12.2018 Obowiązujący Uchwała.III.12.2018.2018-12-19 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 18 19 »