Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Stanowisko samodzielne Szczegóły
Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych Referat Finansowy Szczegóły
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Referat Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Promocji i Rozwoju Gminy Szczegóły
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Promocji i Rozwoju Gminy Szczegóły
Klauzule informacyjne poszczególnych form pomocy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie Szczegóły
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów Referat Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zezwolenie na usunięcie drzew i zakrzewień Referat Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Szczegóły
Zameldowanie cudzoziemca Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Szczegóły
Zameldowanie administracyjne na pobyt stały Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Szczegóły
Zgłoszenie wyjazdu i powrotu z poza granic Rzeczypospolitej Polskiej Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Szczegóły
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Szczegóły
Zameldowanie stałe i czasowe Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Szczegóły
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Szczegóły
Wymeldowanie administracyjne z pobytu stałego Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Szczegóły
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Szczegóły
Nadanie numeru PESEL Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Szczegóły
Czyste powietrze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie Szczegóły
Wydawanie zezwolenia na uprawę maku i konopi Referat Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Szczegóły
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości Referat Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Szczegóły
« 1 2 3 4 »