Przetargi

Nr przetargu Temat
770958-N-2020 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa i wyposażenie pomieszczeń Dziennego Domu Pobytu Szczegóły
770955-N-2020 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Rewitalizacja parku w Radomicach poprzez budowę zadaszonej sceny oraz amfiteatru Szczegóły
770958-N-2020 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa i wyposażenie pomieszczeń Dziennego Domu Pobytu Szczegóły
770964-N-2020 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa tłucznia kamiennego Szczegóły
760453-N-2020 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy wiejskiej na dom dziennego pobytu bez zmiany powierzchni zabudowy Szczegóły
770955-N-2020 Informacja z sesji otwarcia ofert: Rewitalizacja parku w Radomicach poprzez budowę zadaszonej sceny oraz amfiteatru Szczegóły
770958-N-2020 Informacja z sesji otwarcia ofert: DOSTAWA WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ DZIENNEGO DOMU POBYTU Szczegóły
770964-N-2020 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa tłucznia kamiennego Szczegóły
770964-N-2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa tłucznia kamiennego Szczegóły
770958-N-2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa i wyposażenie pomieszczeń Dziennego Domu Pobytu Szczegóły
770955-N-2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Rewitalizacja parku w Radomicach poprzez budowę zadaszonej sceny oraz amfiteatru Szczegóły
760457-N-2020 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Dostawa i wyposażenie pomieszczeń Dziennego Domu Pobytu Szczegóły
760451-N-2020 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Rewitalizacja parku w Radomicach poprzez budowę zadaszonej sceny oraz amfiteatru Szczegóły
760457-N-2020 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa i wyposażenie pomieszczeń Dziennego Domu Pobytu Szczegóły
760453-N-2020 Informacja z sesji otwarcia ofert: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy wiejskiej na dom dziennego pobytu bez zmiany powierzchni zabudowy Szczegóły
760451-N-2020 Informacja z sesji otwarcia ofert: Rewitalizacja parku w Radomicach poprzez budowę zadaszonej sceny oraz amfiteatru Szczegóły
18112020 Informacja O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PISEMNYM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRANSPORTU Szczegóły
760453-N-2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy wiejskiej na dom dziennego pobytu bez zmiany powierzchni zabudowy Szczegóły
760457-N-2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa i wyposażenie pomieszczeń Dziennego Domu Pobytu Szczegóły
760451-N-2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Rewitalizacja parku w Radomicach poprzez budowę zadaszonej sceny oraz amfiteatru Szczegóły
« 1 2 3 4 16 17 18 »