Przetargi

Nr przetargu Temat
500040719-N-2017 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Lipno Szczegóły
594355-N-2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową usługę oświetlenia na terenie Gminy Lipno Szczegóły
591276-N-2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych na terenie Gminy Lipno Szczegóły
591276-N-2017 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych na terenie Gminy Lipno Szczegóły
594355-N-2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Lipno Szczegóły
589696-N-2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa węgla i miału węglowego do jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Szczegóły
589696-N-2017 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa węgla i miału węglowego do placówek oświatowych na terenie gminy Lipno Szczegóły
25.09.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipno z dnia 25.09.2017 r. o pierwszym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości – Chodorążek Szczegóły
591276-N-2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych na terenie Gminy Lipno Szczegóły
541007-N-2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej na Przedszkole Szczegóły
589696-N-2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa węgla i miału węglowego do jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Szczegóły
541069-N-2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę trzech odcinków dróg gminnych w części I dotyczącej przebudowy drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek Szczegóły
567635-N-2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignackowo Szczegóły
540758-N-2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomice Szczegóły
558735-N-2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup i dostawa złóż filtracyjnych Szczegóły
567635-N-2017 Informacja z sesji otwarcia ofert: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignackowo” Szczegóły
541069-N-2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej Okrąg – Kolankowo, ul. Spacerowa Szczegóły
567635-N-2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignackowo Szczegóły
540938-N-2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Radomice Szczegóły
541069-N-2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »