Uchwała Nr XIII-66-2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lipno na lata 2019-2022

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 19.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym `
  • Pozycja w dzienniku urzędowym `
  • Nr aktu prawnego XIII/66/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Lipno na lata 2019-2022”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.7, ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), oraz art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, poz. 2245; z 2019 r. poz. 730 i poz. 1696).
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian