Uchwała Nr XXXIV/251/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w 2018 r.

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 27.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego XXXIV/251/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w 2018 r
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn zm.1)) oraz art. 216 ust.2 pkt.5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.2))
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian