Uchwała Nr XXXVII/272/18 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lipno

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 26.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego XXXVII/272/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lipno
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930) oraz § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian