Uchwała Nr XXXVII/274/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018–2028

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 26.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego XXXVII/274/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018–2028
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 227 ust.2 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, Dz.U. z 2018r. poz. 62 i poz. 1000) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 i poz. 1000) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian