Uchwała.XII.57.2019.2019-11-18 w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Gminie Lipno

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XII
  • Data podjęcia (podpisania) 18.11.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym `
  • Pozycja w dzienniku urzędowym `
  • Nr aktu prawnego XII/57/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Gminie Lipno
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1795) - po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy,
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian