Uchwała.XXIX.213.17.2017-09-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w związku ze stratami poniesionymi w sierpniu 2017 r. w wyniku wystąpienia nawałnic

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 29.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym `
  • Pozycja w dzienniku urzędowym `
  • Nr aktu prawnego XXIX/213/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w związku ze stratami poniesionymi w sierpniu 2017 r. w wyniku wystąpienia nawałnic
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.1)) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. 2)),
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian