Uchwała.XXVII.166.2021.2021-09-28 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2021–2036

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.09.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym `
  • Pozycja w dzienniku urzędowym `
  • Nr aktu prawnego XXVII/166/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2021–2036
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 227 ust.2 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92),
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian