Uchwała.XXVIII.200.17.2017-08-29 w sprawie zawarcia Porozumienia przez Gminę Lipno z Gminą Miasta Lipna oraz Miastem i Gminą Skępe w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym `
  • Pozycja w dzienniku urzędowym `
  • Nr aktu prawnego XXVIII/200/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zawarcia Porozumienia przez Gminę Lipno z Gminą Miasta Lipna oraz Miastem i Gminą Skępe w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu w czasie przewozu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dobrzyniu nad Wisłą
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 10 ust.1, art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1))
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian