Uchwała.XXVIII.201.17.2017-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lipno do projektu pn. „Kujawsko-Pomorscy Liderzy eAdministracji”

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym `
  • Pozycja w dzienniku urzędowym `
  • Nr aktu prawnego XXVIII/201/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lipno do projektu pn. "Kujawsko-Pomorscy Liderzy eAdministracji"
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust 1 i 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.1))
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian