Uchwała.XXVIII.202.17.2017-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Lipno, a Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0″

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym `
  • Pozycja w dzienniku urzędowym `
  • Nr aktu prawnego XXVIII/202/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Lipno, a Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.1))
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian