Uchwała.XXVIII.205.17.2017-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko- Pomorskim, a Gminą Lipno o powierzenie Gminie Lipno zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym `
  • Pozycja w dzienniku urzędowym `
  • Nr aktu prawnego XXVIII/205/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko- Pomorskim, a Gminą Lipno o powierzenie Gminie Lipno zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 8 ust. 2, 3 i 4 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1))
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian