Uchwała.XXVIII.206.17.2017-08-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym `
  • Pozycja w dzienniku urzędowym `
  • Nr aktu prawnego XXVIII/206/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.2))
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian