Uchwała.XXX.216.17.2017-10-26 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie Przedszkola samorządowego w miejscowości Karnkowo”

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX
  • Data podjęcia (podpisania) 26.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym `
  • Pozycja w dzienniku urzędowym `
  • Nr aktu prawnego XXX/216/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie Przedszkola samorządowego w miejscowości Karnkowo”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.7 ust.1 pkt.8 i art.18 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian