Uchwała.XXX.217.17.2017-10-26 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX
  • Data podjęcia (podpisania) 26.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym `
  • Pozycja w dzienniku urzędowym `
  • Nr aktu prawnego XXX/217/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipno
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 1, 2 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.1))
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian