Uchwała.XXX.218.17.2017-10-26 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Maliszewie

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX
  • Data podjęcia (podpisania) 26.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym `
  • Pozycja w dzienniku urzędowym `
  • Nr aktu prawnego XXX/218/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Maliszewie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.1)) oraz §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r., poz.1657)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian