Uchwała.XXXII.235.17.2017-12-19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy – kontroli Komisji Rewizyjnej

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXII
  • Data podjęcia (podpisania) 19.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym `
  • Pozycja w dzienniku urzędowym `
  • Nr aktu prawnego XXXII/235/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875) i § 80 Statutu Gminy Lipno przyjętego uchwałą Rady Gminy Lipno Nr VIII/47/03 z 19 września 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipno, zmienionego uchwałą Nr XXVII/136/06 Rady Gminy Lipno z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipno (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 roku Nr 150, poz. 2015 i z 2006 roku Nr 96, poz. 1478)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian