Wody Polskie – Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z otworów czwartorzędowych ze studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej w miejscowości Trzebiegoszcz gm. Lipno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian