Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-10-19 12:14:25 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa linii energetycznej kablowej SN 15 kV w obrębie ewidencyjnym OSTROWITE Lipno, dnia 19.10.2017 RGK.6733.06.2017   OBWIESZCZENIE O  WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA          Zgodnie z art. 91  § 3  K.P.A  oraz  art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o… Szczegóły
2 2017-10-17 15:23:34 Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Lipno w dniu 26 października 2017 r. o godzinie 10.00 Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 37a Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm./ zawiadamiam,… Szczegóły
3 2017-10-12 14:11:08 Zarządzenie Nr 205/17 Wójta Gminy Lipno w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami   ZARZĄDZENIE NR 205 / 17 WÓJTA GMINY LIPNO z dnia 12 października 2017 r.   w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu… Szczegóły
4 2017-10-11 14:27:08 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - eksploatacja złoża piasków skaleniowo - kwarcowych HUTA GŁODOWSKA IV Lipno, dnia 11.10.2017 r. ROR.6220.7.8.2017 OBWIESZCZENIE             Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,… Szczegóły
5 2017-10-11 11:34:51 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Lipno Ogłoszenie nr 500040719-N-2017 z dnia 10-10-2017 r. Lipno: Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Lipno OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii… Szczegóły
6 2017-10-11 08:56:09 Uchwała Nr 64-K-2017 Składu Orzekającego Nr 13 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty długoterminowej pożyczki Szczegóły
7 2017-10-09 10:14:12 Uchwała.XXIX.215.17.2017-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2017-2025 Szczegóły
8 2017-10-09 10:09:19 Uchwała.XXIX.214.17.2017-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r. Szczegóły
9 2017-10-09 10:05:59 Uchwała.XXIX.213.17.2017-09-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w związku ze stratami poniesionymi w sierpniu 2017 r. w wyniku wystąpienia nawałnic Szczegóły
10 2017-10-09 10:01:13 Uchwała.XXIX.212.17.2017-09-29 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Zbytkowo Szczegóły
11 2017-10-09 09:58:50 Uchwała.XXIX.211.17.2017-09-29 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkową placówkę wychowania przedszkolnego w miejscowości Karnkowo” Szczegóły
12 2017-10-09 09:52:30 Uchwała.XXIX.210.17.2017-09-29 w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej celem zapewnienia ciągłości finansowanych przedsięwzięć Szczegóły
13 2017-10-09 09:49:13 Uchwała.XXIX.209.17.2017-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
14 2017-10-09 09:45:37 Uchwała.XXIX.208.17.2017-09-29 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe placówki wychowania przedszkolnego w miejscowości Trzebiegoszcz i Maliszewo” Szczegóły
15 2017-10-09 09:42:14 Uchwała XXVIII 207 z 29.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2017–2025 Szczegóły
16 2017-10-09 09:30:12 Uchwała.XXVIII.206.17.2017-08-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r Szczegóły
17 2017-10-09 09:27:16 Uchwała.XXVIII.205.17.2017-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko- Pomorskim, a Gminą Lipno o powierzenie Gminie Lipno zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Szczegóły
18 2017-10-09 09:12:19 Uchwała.XXVIII.204.17.2017-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipno Szczegóły
19 2017-10-09 09:09:21 Uchwała.XXVIII.203.17.2017-08-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Fabianki w 2017r. Szczegóły
20 2017-10-09 09:05:05 Uchwała.XXVIII.202.17.2017-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Lipno, a Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" Szczegóły
« 1 2 3 4 26 27 28 »