Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-09-16 12:10:55 Petycja dotycząca przekazania informacji do podległych jednostek edukacyjnych Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): NAV Agency sp. z o.o. Przedmiot petycji:… Szczegóły
2 2021-09-14 11:49:33 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa obory w miejscowości Chodorążek Szczegóły
3 2021-09-14 11:47:33 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa obory w miejscowości Chodorążek Lipno, dnia 13.09.2021 r. ROR.6220.9.9.2021 OBWIESZCZENIE             Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji… Szczegóły
4 2021-09-06 14:43:10 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa elektrowni fotowoltaicznej w obrębie Lipno Wieś I Lipno, dnia 06.09.2021 r. ROR.6220.8.8.2021 OBWIESZCZENIE             Wójt Gminy Lipno zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Andrzeja Leśniewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod… Szczegóły
5 2021-09-01 12:31:45 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa linii kablowej nn – 0.4 kV oraz przebudowa linii napowietrznej nn – 0.4 kV w miejscowości Maliszewo Lipno, dnia 01.09.2021 r. RGK.6733.15.2021 OBWIESZCZENIE O  WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA          Zgodnie z art. 91  § 3  K.P.A  oraz  art. 53 ust. 1  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o… Szczegóły
6 2021-08-25 09:42:16 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi - wodociąg Jastrzębie - sierpień 2021 roku Na podstawie przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w punktach poboru wodociągu publicznego Jastrzębie Gmina Lipno - kran przy zlewie w kuchni szkolnej, Szkoła Podstawowa Karnkowo 42,… Szczegóły
7 2021-08-23 09:21:51 Sprawozdanie z badań próbek wody nr 2008-2009/2021 - wodociąg publiczny Jastrzębie Sprawozdanie z badań próbek wody wodociągu publicznego Jastrzębie numer 2008 - 2009/2021 pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11 sierpnia 2021 roku w punktach poboru - kran przy zlewie… Szczegóły
8 2021-08-18 14:46:31 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - elektrownia fotowoltaiczna w Piątkach Lipno, dnia 18.08.2021 r. ROR.6220.27.4.2021 OBWIESZCZENIE              Wójt Gminy Lipno zawiadamia, że na wniosek BW1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, którą reprezentuje Pan Marek Budner – Prezes Zarządu,… Szczegóły
9 2021-08-11 09:39:22 Wojciech Frymarkiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Karnkowie Szczegóły
10 2021-08-11 09:37:18 Wacław Ziemiński Radny Rady Gminy Lipno Szczegóły
11 2021-08-11 09:35:26 Tomasz Wiśniewski Radny Rady Gminy Lipno Szczegóły
12 2021-08-11 09:33:19 Teresa Sztuka Dyrektor Ośrodka Kultury Szczegóły
13 2021-08-11 09:31:26 Stanisław Strużyński Radny Rady Gminy Lipno Szczegóły
14 2021-08-11 09:29:40 Robert Złakowski Radny Rady Gminy Lipno Szczegóły
15 2021-08-11 09:28:04 Rafał Has Radny Rady Gminy Lipno Szczegóły
16 2021-08-11 09:26:26 Olimpia Gajewska Kierownik Dziennego Domu "Senior+" Szczegóły
17 2021-08-11 09:22:46 Marta Górska Specjalista pracy socjalnej w GOPS Szczegóły
18 2021-08-11 09:20:56 Marek Wysocki Kierownik ROR Szczegóły
19 2021-08-11 09:18:47 Marcin Chojnicki Szczegóły
20 2021-08-11 09:15:42 Marcin Chojnicki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu Szczegóły
« 1 2 3 4 83 84 85 »