Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-08-07 12:40:05 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi - wodociąg Głodowo - lipiec 2020 roku Szczegóły
2 2020-08-07 12:38:13 Sprawozdanie z badań próbek wody nr 2052-2054/2020 - wodociąg Głodowo Szczegóły
3 2020-07-31 11:44:53 Informacja o unieważnieniu przetargu dot. sprzedaży samochodu pożarniczego JELCZ 004M   ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY : Sprzedaży samochodu pożarniczego JELCZ 004M   Gmina Lipno unieważnienia przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 004M. Złożone ceny są poniżej ceny wywoławczej.… Szczegóły
4 2020-07-29 11:35:42 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Kolankowo Gmina Lipno Szczegóły
5 2020-07-29 10:06:52 Zarządzenie Nr 114-2020 Wójta Gminy Lipno w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno za II kwartał 2020r. Szczegóły
6 2020-07-27 09:07:04 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno Szczegóły
7 2020-07-23 13:03:41 Obwieszczenie o podjęciu postępowania - Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża Huta Głodowska VI Lipno, dnia 22.07.2020 r. ROR.6220.3.10.2020  OBWIESZCZENIE           Wójt Gminy Lipno zawiadamia strony poprzez obwieszczenie, że po złożeniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko, postanowieniem znak ROR.6220.3.9.2020 z dnia 22.07.2020 r. podjęto… Szczegóły
8 2020-07-23 12:54:26 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap III Szczegóły
9 2020-07-23 07:44:26 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Kolankowo Gmina Lipno Ogłoszenie nr 540133964-N-2020 z dnia 22-07-2020 r. Lipno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 562433-N-2020 Data: 15/07/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Lipno,… Szczegóły
10 2020-07-21 12:21:23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa istniejącego budynku szkoły o sale sportową - Radomice Szczegóły
11 2020-07-17 12:28:51 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - elektrownia fotowoltaiczna Biskupin Lipno, dnia 16.07.2020 r. ROR.6220.8.8.2019 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o… Szczegóły
12 2020-07-17 10:04:29 PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY na sprzedaż środka transportu - Samochód pożarniczy OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY na sprzedaż niżej wymienionego środka transportu   Lp Marka model Nr rejestracyjny/fabryczny/ Rok produkcji Cena wywoławcza netto PLN Stawka podatku Vat Uwagi 1. JELCZ 004M Samochód… Szczegóły
13 2020-07-15 13:08:29 Ogłoszenie o zamówieniu: PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W MIEJSCOWOŚCI KOLANKOWO GMINA LIPNO – DOSTAWA WYPOSAŻENIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 562433-N-2020 z dnia 2020-07-15 r. Gmina Lipno: PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W MIEJSCOWOŚCI KOLANKOWO GMIAN LIPNO – DOSTAWA WYPOSAŻENIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie… Szczegóły
14 2020-07-14 15:27:54 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Ośmiałowo Lipno, dnia 14.07.2020 r. ROR.6220.24.7.2019 OBWIESZCZENIE             Wójt Gminy Lipno zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Błażeja Grabowskiego – Prezesa Zarządu SPECTECH… Szczegóły
15 2020-07-14 15:21:52 Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Farma Fotowoltaiczna PIĄTKI III Lipno, dnia 14.07.2020 r. ROR.6220.14.6.2020 OBWIESZCZENIE             Wójt Gminy Lipno zawiadamia strony poprzez obwieszczenie, że w toku prowadzonego na wniosek, który złożył Pan Mirosław Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą… Szczegóły
16 2020-07-14 08:40:56 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi - wodociąg Jastrzębie - czerwiec 2020 roku Szczegóły
17 2020-07-11 12:52:43 Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Jastrzębiu Szczegóły
18 2020-07-10 08:18:48 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych II Szczegóły
19 2020-07-09 14:35:06 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa kanalizacji ciśnieniowej sanitarnej w Radomicach - ETAP III Lipno, dnia 08.07.2020 r. ROR.6220.6.8.2020 OBWIESZCZENIE             Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku… Szczegóły
20 2020-07-09 08:18:22 Postanowienie nr 59-2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Lipno Szczegóły
« 1 2 3 4 66 67 68 »