Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-05-29 10:27:34 Zarządzenie nr 102-2020 Wójta Gminy Lipno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno oraz zastosowania ulg z ustawy Ordynacja podatkowa za 2019r Szczegóły
2 2020-05-25 13:51:17 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni fotowoltaicznej Radomice Lipno, dnia 25.05.2020 r. ROR.6220.8.6.2020 OBWIESZCZENIE           Wójt Gminy Lipno zawiadamia, że na wniosek BP Mediatech Construction Sp. z o.o., który złożył Pan Paweł Wieczorek – Prezes Zarządu w dniu 06.04.2020… Szczegóły
3 2020-05-22 13:07:52 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża Huta Głodowska VI Lipno, dnia 22.05.2020 r. ROR.6220.3.8.2020 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Lipno zawiadamia strony poprzez obwieszczenie, że postępowanie prowadzone na wniosek, który złożył Pan Marcin Nadrowski, prowadzący działalność pod nazwą BUDO – KRUSZ… Szczegóły
4 2020-05-22 13:03:44 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Farma Fotowoltaiczna Kolankowo Lipno, dnia 22.05.2020 r. ROR.6220.4.6.2020 OBWIESZCZENIE           Wójt Gminy Lipno zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów w postępowaniu prowadzonym na wniosek ENERSOLA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,… Szczegóły
5 2020-05-21 10:43:20 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Sieć kanalizacji ciśnieniowej sanitarnej w miejscowości Radomice Szczegóły
6 2020-05-21 10:36:06 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi krajowej nr 67 Szczegóły
7 2020-05-21 10:19:41 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi - wodociąg Głodowo - kwiecień 2020 roku Szczegóły
8 2020-05-20 13:31:39 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Fotowoltaicznej Lipno Wieś II Lipno, dnia 20.05.2020 r. ROR.6220.25.8.2019 OBWIESZCZENIE              Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku… Szczegóły
9 2020-05-20 13:07:28 Raport o stanie Gminy Lipno za 2019 rok Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713). Wójt Gminy Lipno w terminie do dnia 31… Szczegóły
10 2020-05-19 13:12:18 Sesja Rady Gminy: XVI Posiedzenie w dniu 27 maja 2020, godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 Zapraszamy do serwisu eSesja: uglipno.esesja.pl Szczegóły
11 2020-05-14 12:08:11 Sprawozdanie z badań wody nr 1004/20 – wodociąg Głodowo Szczegóły
12 2020-05-13 11:04:32 Informacja o zmianie ceny wody i ścieków Gmina Lipno informuje, że na mocy decyzji GD.RET.070/59/D/2018.KR z dnia 18 maja 2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – organu regulacyjnego, z dniem… Szczegóły
13 2020-05-12 13:58:01 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 przez Gminę Lipno Szczegóły
14 2020-05-11 11:50:27 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowa Farmy Fotowoltaicznej Maliszewo II Szczegóły
15 2020-05-07 12:38:33 Informacja o wyborze oferty: Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
16 2020-05-07 12:03:36 Informacja: ZBLIŻA SIĘ TERMIN PŁATNOŚCI II RATY PODATKU 2020 ROKU W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID-19 PODATEK II RATA 2020R. (OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY I LEŚNY) W SOŁECTWIE KŁOKOCK I SOŁECTWIE PIĄTKI NIE BĘDZIE ZBIERANY PRZEZ SOŁTYSÓW. MIESZKAŃCY MOGĄ DOKONAĆ WPŁAT… Szczegóły
17 2020-05-07 08:29:57 Uchwała.XV.86.2020.2020-05-05 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipno, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Szczegóły
18 2020-05-07 08:23:39 Uchwała.XV.85.2020.2020-05-05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020–2029 Szczegóły
19 2020-05-07 08:15:42 Uchwała.XV.84.2020.2020-05-05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2020 r. Szczegóły
20 2020-05-07 08:08:47 Uchwała.XV.83.2020.2020-05-05 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lipno na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Szczegóły
« 1 2 3 4 63 64 65 »