Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-05-23 14:36:05 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – kwiecień 2019 rok Szczegóły
2 2019-05-23 09:04:38 Raport o stanie Gminy Lipno za 2018 rok Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Wójt Gminy Lipno w terminie do dnia 31… Szczegóły
3 2019-05-23 08:04:17 Państwowe Godpodarstwo Wodne - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - udzielenie pozwolenia - Krochmalnia Radomice Szczegóły
4 2019-05-22 14:35:18 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez OKW I N F O R M A C J A o godzinie rozpoczęcia pracy przez OKW Zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie… Szczegóły
5 2019-05-20 13:01:02 Sprawozdanie z badań wody nr 926/2019, L.9051.1.114.1.19/LHŻ – wodociąg Głodowo - kwiecień 2019 Szczegóły
6 2019-05-17 12:41:56 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
7 2019-05-17 08:10:07 Informacja dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych - Drugie posiedzenia Informacja dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Lipno Szkolenie dla Przewodniczących OKW oraz ich zastępców  17 maja (piątek), godz. 9.00 w Kinie Nawojka w Lipnie Drugie posiedzenie Komisji… Szczegóły
8 2019-05-16 10:09:12 Państwowe Gospodarstwo Wodne - Obwieszczenie w sprawie studni głębinowej Okrąg Szczegóły
9 2019-05-15 13:11:57 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji – budowa linii kablowej Szczegóły
10 2019-05-15 13:00:05 Państwowe Gospodarstwo Wodne Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla GDDKiA w sprawie pozwolenia na odprowadzenie wód opadowych z drogi krajowej nr 10 Wawrzonkowo Blinno Szczegóły
11 2019-05-15 10:51:42 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej nr 170695C, ul. Sierpecka – etap II Szczegóły
12 2019-05-14 16:25:05 Komisarz Wyborczy we Włocławku II: Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Szczegóły
13 2019-05-14 13:00:47 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa Elektrowni Słonecznej Karnkowskie Rumunki Szczegóły
14 2019-05-13 14:31:47 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji dotyczącej: "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559" Szczegóły
15 2019-05-13 08:05:22 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu w sprawie udzielenia pozwolenia na odprowadzanie wód z drogi krajowej nr 10 Szczegóły
16 2019-05-06 17:52:04 Postanowienie nr 69-2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 6 maja 2019 w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji Szczegóły
17 2019-05-06 17:50:24 Postanowienie nr 68-2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 6 maja 2019 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
18 2019-04-30 20:02:03 Informacja z sesji otwarcia ofert: Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
19 2019-04-30 14:45:20 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 rok Szczegóły
20 2019-04-30 09:23:06 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 170695C, ul. Sierpecka - etap II Ogłoszenie nr 542964-N-2019 z dnia 2019-04-30 r.  Gmina Lipno: Przebudowa drogi gminnej nr 170695C, ul. Sierpecka - etap II  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie… Szczegóły
« 1 2 3 4 51 52 53 »