Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-03-15 14:10:46 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa wyposażenia do punktów przedszkolnych Lipno, dnia 15–03–2018 r.   RGK.271.08.2018 (nr ref. postępowania) ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP pod nr 524431-N-2018; data zamieszczenia: 2018-02-28.… Szczegóły
2 2018-03-14 11:25:17 Uchwała.XXXIII.245.18.2018-02-06 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
3 2018-03-14 11:19:36 Uchwała Nr XXXIII-244-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013-2020 Szczegóły
4 2018-03-14 11:13:24 Uchwała.XXXIII.243.18.2018-02-06 w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Karnkowie w Przedszkole Samorządowe w Karnkowie Szczegóły
5 2018-03-14 11:04:33 Uchwała.XXXIII.242.18.2018-02-06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Lipno na prowadzenie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Cmentarza Komunalnego w Złotopolu Szczegóły
6 2018-03-14 10:08:24 Informacja o XXXIV sesji Rady Gminy Lipno, która obędzie się w wtorek 27 marca 2018 roku Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 37a Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ zawiadamiam, że na… Szczegóły
7 2018-03-09 08:35:49 Sprawozdanie z badań wody nr 312/18 wodociąg Jastrzębie. Ocena z dnia 06.02.2018 - wodociąg Jastrzębie Szczegóły
8 2018-03-08 12:19:08 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa wyposażenia punktów przedszkolnych  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa wyposażenia punktów przedszkolnych”, nr sprawy: RGK.271.08.2018, data otwarcia ofert: 08.03.2018 r., godz.… Szczegóły
9 2018-03-06 16:01:00 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu Ogłoszenie nr 527478-N-2018 z dnia 2018-03-06 r. Gmina Lipno: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia… Szczegóły
10 2018-03-06 10:39:35 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4  ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie… Szczegóły
11 2018-03-05 14:27:02 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 170575 C Chlebowo - Wolęcin Ogłoszenie nr 526483-N-2018 z dnia 2018-03-05 r. Gmina Lipno: Przebudowa drogi gminnej nr 170575 C Chlebowo - Wolęcin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:… Szczegóły
12 2018-03-05 14:05:53 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Złotopole – Konotopie nr 170506 C etap I i II Ogłoszenie nr 526605-N-2018 z dnia 2018-03-05 r. Gmina Lipno: Przebudowa drogi gminnej Złotopole – Konotopie nr 170506 C etap I i II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:… Szczegóły
13 2018-03-05 13:59:36 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 170604 C Kolankowo - Karnkowo Ogłoszenie nr 526558-N-2018 z dnia 2018-03-05 r. Gmina Lipno: Przebudowa drogi gminnej nr 170604 C Kolankowo - Karnkowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:… Szczegóły
14 2018-03-05 13:51:33 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 170529 C Wichowo - Chełmica Ogłoszenie nr 526517-N-2018 z dnia 2018-03-05 r. Gmina Lipno: Przebudowa drogi gminnej nr 170529 C Wichowo - Chełmica OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:… Szczegóły
15 2018-03-01 14:18:24 Zarządzenie Nr 235/2018 Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego ZARZĄDZENIE NR 235/2018 Wójta Gminy Lipno z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018… Szczegóły
16 2018-02-28 13:22:44 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2017 Szczegóły
17 2018-02-28 11:05:34 Lista osób oczekujących na lokal z mieszkaniowego zasobu Gminy Lipno w tym na lokal socjalny LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA LOKAL Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY LIPNO  W TYM NA LOKAL SOCJALNY Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych i oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokale… Szczegóły
18 2018-02-28 10:55:04 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wyposażenia do punktów przedszkolnych Ogłoszenie nr 524431-N-2018 z dnia 2018-02-28 r. Gmina Lipno: Dostawa wyposażenia do punktów przedszkolnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu… Szczegóły
19 2018-02-27 14:31:43 Rekrutacja urzędników wyborczych Szczegóły
20 2018-02-27 13:50:33 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Dostawa wyposażenia do punktów przedszkolnych (dotyczy wybranych pakietów) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   Na podstawie art. 93 ust. 4  ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia… Szczegóły
« 1 2 3 4 32 33 34 »