Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-11-08 11:48:06 Posiedzenie nr XII w dniu 18 listopada 2019, godz. 12:00 Zapraszamy do serwisu eSesja: uglipno.esesja.pl Szczegóły
2 2019-11-07 14:42:36 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – listopad 2019 roku Szczegóły
3 2019-11-07 14:41:26 Sprawozdanie z badań wody nr 2820 -2822-19 – wodociąg Głodowo Szczegóły
4 2019-11-07 08:41:42 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lipno w roku szkolnym 2018-2019 Szczegóły
5 2019-11-06 14:53:37 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa hal magazynowych, budynku socjalnego oraz wiaty załadunkowej Szczegóły
6 2019-11-06 14:52:23 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
7 2019-11-06 13:05:00 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Lipno 06.11.2019 r RGK.271.13.2019   ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 156-385436; data przekazania: 14.08.2019… Szczegóły
8 2019-11-04 11:47:12 Wójt Gminy Lipno OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY na sprzedaż środków transportu Wójt Gminy Lipno OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY na sprzedaż niżej wymienionych środków transportu   Lp Markamodel Nr rejestracyjny/fabryczny/ Rok produkcji Cena wywoławcza netto PLN Stawka podatku Vat Uwagi 1. JELCZ… Szczegóły
9 2019-10-30 14:58:04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawę ekogroszku do jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Szczegóły
10 2019-10-30 13:05:27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Popowo-Ostrowite Nr 170527C - etap II Szczegóły
11 2019-10-30 13:00:32 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych na terenie Gminy Lipno Szczegóły
12 2019-10-30 12:02:57 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ZARZĄDZENIE NR 62/19 WÓJTA GMINY LIPNO z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi… Szczegóły
13 2019-10-23 15:07:03 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lipno: Stanowisko ds. budownictwa WÓJT GMINY LIPNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY LIPNO UL. MICKIEWICZA 29, 87-600 LIPNO Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych (nazwa komórki organizacyjnej) Stanowisko ds.… Szczegóły
14 2019-10-23 12:49:28 Informacja z sesji otwarcia ofert: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Popowo-Ostrowite Nr 170527C Szczegóły
15 2019-10-23 12:44:30 Informacja z sesji otwarcia ofert: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolankowie Szczegóły
16 2019-10-22 12:04:17 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa ekogroszku do jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Szczegóły
17 2019-10-22 10:30:53 Informacja z otwarcia ofert: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych na terenie Gminy Lipno Szczegóły
18 2019-10-22 07:57:44 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – październik 2019 roku Szczegóły
19 2019-10-21 13:11:18 Kalendarze polowań 2019/2020 Szczegóły
20 2019-10-17 14:29:39 Sprawozdanie z badań wody nr 2585 -2586-19 – wodociąg Jastrzębie Szczegóły
« 1 2 3 4 56 57 58 »