Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-10-15 10:27:01 Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Lipno która odbędzie się 19 października 2018 roku /piątek/ Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 37a Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.… Szczegóły
2 2018-10-12 11:43:46 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych na terenie Gminy Lipno Ogłoszenie nr 635408-N-2018 z dnia 2018-10-12 r. Gmina Lipno: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych na terenie Gminy Lipno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:… Szczegóły
3 2018-10-12 11:33:37 Ogłoszenie o zamówienia - Dostawa węgla i miału węglowego do jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Ogłoszenie nr 635400-N-2018 z dnia 2018-10-12 r. Gmina Lipno: Dostawa węgla i miału węglowego do jednostek organizacyjnych Gminy Lipno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:… Szczegóły
4 2018-10-11 14:13:11 Petycja w sprawie efektywności energetycznej Szczegóły
5 2018-10-11 10:49:59 Informacja o miejscach na terenie Gminy Lipno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych INFORMACJA o miejscach na terenie Gminy Lipno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej Na podstawie art. 114… Szczegóły
6 2018-10-09 15:40:25 WYKAZ SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Szczegóły
7 2018-10-09 14:30:45 Petycja w sprawie przekazania tekstu petycji dot. V edycji Programu Wzorowa Łazienka do podległych publicznych szkół podstawowych Szczegóły
8 2018-10-04 14:02:44 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi - wodociąg Głodowo - wrzesień 2018 rok Szczegóły
9 2018-10-04 13:58:46 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lipno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Szczegóły
10 2018-10-04 13:57:17 Uchwała Nr 8-2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 3 października w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Szczegóły
11 2018-10-04 13:55:55 Uchwała Nr 7-2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 3 października w sprawie formatu, treści i nakładu kart do głosowania - wójt Szczegóły
12 2018-10-04 13:54:42 Uchwała Nr 6-2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 3 października w sprawie formatu, treści i nakładu kart do głosowania - rada Szczegóły
13 2018-10-01 15:05:19 Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na wójta Szczegóły
14 2018-10-01 14:47:55 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej nr 170604 C Kolankowo – Karnkowo ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP pod nr 578699-N-2018; data zamieszczenia: 2018-06-25. Numer sprawy: RGK.271.23.2018. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr… Szczegóły
15 2018-10-01 14:38:58 Obwieszczenie Gminnej Komisji w Lipnie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lipno Szczegóły
16 2018-10-01 14:35:13 Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lipno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
17 2018-09-28 18:11:19 Postanowienie właściwego terytorialnie Komisarza Wyborczego oraz załączniki do postanowienia, określające składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Szczegóły
18 2018-09-28 18:08:00 Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II w w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Lipnie oraz Obwieszczenie Komisarza o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Lipnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Szczegóły
19 2018-09-28 18:01:27 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 28 września 2018 roku o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21października 2018 r Szczegóły
20 2018-09-25 08:10:02 INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku II: W dniu 26 września 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lipno odbędzie się losowanie Szczegóły
« 1 2 3 4 43 44 45 »