Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-06-18 13:47:02 Wacław Ziemiński, Radny Gminy Szczegóły
2 2018-06-18 13:42:33 Stanisław Strużyński, Radny Gminy Szczegóły
3 2018-06-18 13:39:20 Rafał Has, Radny Gminy Szczegóły
4 2018-06-18 13:35:25 Leszek Szajgicki, Radny Gminy Szczegóły
5 2018-06-18 13:34:48 Informacja o XXXVII Sesji Rady Gminy Lipno która odbędzie się w Bibliotece Publicznej Gminy Lipno z siedzibą w Radomicach 26 czerwca 2018 roku Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 37a Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.… Szczegóły
6 2018-06-18 13:31:01 Krzysztof Sztypka, Radny Gminy Szczegóły
7 2018-06-18 13:27:05 Krzysztof Sławomir Kijewski, Radny Gminy Szczegóły
8 2018-06-18 13:23:17 Krzysztof Pokłacki, Radny Gminy Szczegóły
9 2018-06-18 13:19:09 Józef Marian Górnicki, Radny Gminy Szczegóły
10 2018-06-18 13:12:47 Janusz Lorenc, Radny Gminy Szczegóły
11 2018-06-18 13:08:23 Jan Andrzej Kowalski, Radny Gminy Szczegóły
12 2018-06-18 13:04:28 Elżbieta Grażyna Lendecka, Radny Gminy Szczegóły
13 2018-06-18 12:57:38 Bogdan Wojciech Chojnacki, Radny Gminy Szczegóły
14 2018-06-18 12:51:26 Anna Rozpędowska, Radna Gminy Szczegóły
15 2018-06-18 12:44:36 Andrzej Chojnicki, Radny Gminy Szczegóły
16 2018-06-12 12:34:19 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: „Przebudowa drogi gminnej nr 170604 C Kolankowo – Karnkowo” ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  Na podstawie art. 93 ust. 1a pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie… Szczegóły
17 2018-06-12 11:00:02 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa i montaż wodomierzy wraz ze skonfigurowanymi modułami radiowymi oraz materiałów do montażu tych wodomierzy INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa i montaż wodomierzy wraz ze skonfigurowanymi modułami radiowymi oraz materiałów do montażu… Szczegóły
18 2018-06-08 12:18:05 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej Chodorążek – Makówiec Nr 170514C Lipno, dnia 08–06–2018 r.   RGK.271.16.2018 (nr ref. postępowania)    ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP pod nr 559995-N-2018; data zamieszczenia:… Szczegóły
19 2018-06-07 13:23:43 Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Wójt Gminy Lipno,… Szczegóły
20 2018-06-07 09:39:17 Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja budynku szkoły w Trzebiegoszczu Ogłoszenie nr 568624-N-2018 z dnia 2018-06-07 r. Gmina Lipno: Termomodernizacja budynku szkoły w Trzebiegoszczu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy… Szczegóły
« 1 2 3 4 36 37 38 »