Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-12-15 12:47:35 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Lipno Lipno 06.11.2017 r. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP pod nr 500040719-N-2017; data zamieszczenia: 10.10.2017 r. Numer sprawy: RGK.271.13.2017. Nazwa zadania:… Szczegóły
2 2017-12-14 10:51:05 Uchwała Nr 10-WPF-2017 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały WPF na lata 2018-2027 Szczegóły
3 2017-12-14 10:48:43 Uchwała Nr 10-P-2017 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2018 r Szczegóły
4 2017-12-14 10:46:37 Uchwała Nr 9-Dpr-2017 Składu Orzekającego nr 8 RIO w Bydgosczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2018 r Szczegóły
5 2017-12-13 14:03:54 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej - Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Lipno, dnia 13.12.2017 r. ROR.6220.6.13.2017 OBWIESZCZENIE             Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku… Szczegóły
6 2017-12-12 15:26:15 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Lipno, dnia  12-12-2017 r. RGK.271.16.2017 (nr ref. postępowania) FULL Maszyny Budowlane Sp. z o.o. ul. Bruszewska 20 03-046 Warszawa  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia… Szczegóły
7 2017-12-11 14:34:08 Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Lipno, która odbędzie się 19 grudnia 2017 r. w Radomicach Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 37a Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ zawiadamiam, że na… Szczegóły
8 2017-12-07 12:02:08 Stawki podatkowe na 2018 r. Szczegóły
9 2017-12-07 11:50:45 Uchwała.XXXI.233.17.2017-11-23 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r Szczegóły
10 2017-12-07 11:47:20 Uchwała.XXXI.232.17.2017-11-23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Szczegóły
11 2017-12-07 11:42:50 Uchwała.XXXI.231.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu Szczegóły
12 2017-12-07 11:36:55 Uchwała.XXXI.230.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie Szczegóły
13 2017-12-07 11:30:55 Uchwała.XXXI.229.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu Szczegóły
14 2017-12-07 11:28:35 Uchwała.XXXI.228.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Karnkowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w Karnkowie i Publiczne Gimnazjum w Karnkowie w Szkołę Podstawową w Karnkowie Szczegóły
15 2017-12-07 11:22:13 Uchwała.XXXI.227.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Radomicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radomicach wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach Szczegóły
16 2017-12-07 11:16:49 Uchwała.XXXI.226.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wichowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie i Publiczne Gimnazjum w Wichowie w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Wichowie Szczegóły
17 2017-12-07 11:14:12 Uchwała.XXXI.225.17.2017-11-23 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno Szczegóły
18 2017-12-07 11:10:51 Uchwała.XXXI.224.17.2017-11-23 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności Szczegóły
19 2017-12-07 11:07:41 Uchwała.XXXI.223.17.2017-11-23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok i zwolnień w tym podatku Szczegóły
20 2017-12-07 10:58:22 Uchwała.XXXI.222.17.2017-11-23 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 28 29 30 »