Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-02-26 14:24:52 Informacja z sesji otwarcia ofert: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Łochocin - Lisek nr 170531C – etap I i II Szczegóły
2 2020-02-26 14:21:50 Informacja z sesji otwarcia ofert: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Krzyżówki - Barany - Grabiny Nr 170533C Szczegóły
3 2020-02-26 14:18:31 Informacja z sesji otwarcia ofert: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Kłokock-Głodowo nr 170520C Szczegóły
4 2020-02-17 13:41:04 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - elektrownia fotowoltaiczna MALISZEWO II Szczegóły
5 2020-02-14 13:28:20 Zarządzenie nr 86/20 Wójta Gminy Lipno z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego ZARZĄDZENIE NR 86/20 WÓJTA GMINY LIPNO z dnia 11 lutego  2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020… Szczegóły
6 2020-02-13 09:35:28 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa targowiska gminnego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów Ogłoszenie nr 512139-N-2020 z dnia 2020-02-13 r. Gmina Lipno: Budowa targowiska gminnego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:… Szczegóły
7 2020-02-11 16:15:45 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – styczeń 2020 roku Szczegóły
8 2020-02-11 16:00:28 Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Krzyżówki - Barany - Grabiny Nr 170533C Ogłoszenie nr 511226-N-2020 z dnia 2020-02-11 r. Gmina Lipno: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Krzyżówki - Barany - Grabiny Nr 170533C OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:… Szczegóły
9 2020-02-11 15:56:42 Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Kłokock-Głodowo nr 170520C Ogłoszenie nr 511210-N-2020 z dnia 2020-02-11 r. Gmina Lipno: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Kłokock-Głodowo nr 170520C OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:… Szczegóły
10 2020-02-11 15:42:56 Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Łochocin - Lisek nr 170531C Ogłoszenie nr 511259-N-2020 z dnia 2020-02-11 r. Gmina Lipno: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Łochocin - Lisek nr 170531C OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe… Szczegóły
11 2020-02-07 11:00:45 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – styczeń 2020 roku Szczegóły
12 2020-02-07 10:56:01 Sprawozdanie z badań wody nr 104/20 – wodociąg Głodowo Szczegóły
13 2020-02-04 15:15:42 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego Szczegóły
14 2020-02-04 12:59:42 Informacja z sesji otwarcia ofert: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łochocin Szczegóły
15 2020-01-30 09:51:29 ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 Wójta Gminy Lipno z dnia 30.01.2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Szczegóły
16 2020-01-23 13:52:19 Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno Szczegóły
17 2020-01-23 13:50:57 Uchwała RIO w sprawiewyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lipno na 2020 rok Szczegóły
18 2020-01-21 16:11:05 Sprawozdanie z badań wody nr 105-16/20 – wodociąg Głodowo Szczegóły
19 2020-01-20 13:13:00 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łochocin Szczegóły
20 2020-01-17 12:33:12 Plan zamówień publicznych na rok 2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 60 61 62 »