Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-09-16 11:21:49 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych i placówek kultury na terenie Gminy Lipno Ogłoszenie nr 597702-N-2019 z dnia 2019-09-16 r. Gmina Lipno: Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych i placówek kultury na terenie Gminy Lipno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie… Szczegóły
2 2019-09-16 10:28:43 Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 16 września 2019 r. o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
3 2019-09-16 08:07:26 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - elektrownia fotowoltaiczna - Piątki Szczegóły
4 2019-09-09 12:23:11 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
5 2019-09-09 11:52:46 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
6 2019-09-09 11:46:31 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Informacje o przeprowadzanych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., w tym dotyczące udziału w wyborach osób niepełnosprawnych będą udzielane… Szczegóły
7 2019-09-09 11:29:23 Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 19 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
8 2019-09-09 11:23:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno z dnia 6 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
9 2019-09-09 10:31:20 Informacja o miejscach na terenie Gminy Lipno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych Szczegóły
10 2019-09-09 10:27:04 Uchwała PKW w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
11 2019-09-09 10:25:50 Informacja - zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
12 2019-09-09 09:52:15 Informacja o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika Szczegóły
13 2019-09-06 12:37:49 Klauzule informacyjne poszczególnych form pomocy Szczegóły
14 2019-09-05 14:43:58 Uchwała Nr 6-I-2019 RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2019r. Szczegóły
15 2019-09-05 11:06:21 Sesja Rady Gminy: XI Posiedzenie w dniu 13 września 2019, godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 Zapraszamy do serwisu eSesja: uglipno.esesja.pl Szczegóły
16 2019-09-05 09:39:19 Ogłoszenie o wyborze — Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Maliszewo – Komorowo nr 170538 C Szczegóły
17 2019-09-05 09:36:04 Ogłoszenie o wyborze — Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513 C etap III Szczegóły
18 2019-08-29 08:44:00 ZARZĄDZENIE Nr 51/2019 Wójta Gminy Lipno z dnia 29.08.2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę Szczegóły
19 2019-08-22 13:25:01 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – sierpień 2019 roku Szczegóły
20 2019-08-21 13:47:12 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP - formularz zgłoszenia Szczegóły
« 1 2 3 4 57 58 59 »