Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
21 2020-02-27 12:45:08 Ważna informacja: Zmiana terminu składania ofert dot. Budowy targowiska gminnego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów Gmina Lipno uprzejmie informuje o zmianie terminu składania ofert z dnia 04.03.2020 r. na 09.03.2020 r. Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Szczegóły
22 2020-02-27 12:44:22 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Budowa targowiska gminnego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 510027117-N-2020 Data: 13/02/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Lipno, Krajowy numer identyfikacyjny 91086655400000, ul. ul. A. Mickiewicza … Szczegóły
23 2020-02-27 12:01:09 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża Huta Głodowska VI Szczegóły
24 2020-02-26 14:24:52 Informacja z sesji otwarcia ofert: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Łochocin - Lisek nr 170531C – etap I i II Szczegóły
25 2020-02-26 14:21:50 Informacja z sesji otwarcia ofert: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Krzyżówki - Barany - Grabiny Nr 170533C Szczegóły
26 2020-02-26 14:18:31 Informacja z sesji otwarcia ofert: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Kłokock-Głodowo nr 170520C Szczegóły
27 2020-02-14 13:28:20 Zarządzenie nr 86/20 Wójta Gminy Lipno z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego ZARZĄDZENIE NR 86/20 WÓJTA GMINY LIPNO z dnia 11 lutego  2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020… Szczegóły
28 2020-02-13 09:35:28 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa targowiska gminnego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów Ogłoszenie nr 512139-N-2020 z dnia 2020-02-13 r. Gmina Lipno: Budowa targowiska gminnego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:… Szczegóły
29 2020-02-11 16:15:45 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – styczeń 2020 roku Szczegóły
30 2020-02-11 16:00:28 Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Krzyżówki - Barany - Grabiny Nr 170533C Ogłoszenie nr 511226-N-2020 z dnia 2020-02-11 r. Gmina Lipno: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Krzyżówki - Barany - Grabiny Nr 170533C OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:… Szczegóły
31 2020-02-11 15:56:42 Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Kłokock-Głodowo nr 170520C Ogłoszenie nr 511210-N-2020 z dnia 2020-02-11 r. Gmina Lipno: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Kłokock-Głodowo nr 170520C OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:… Szczegóły
32 2020-02-11 15:42:56 Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Łochocin - Lisek nr 170531C Ogłoszenie nr 511259-N-2020 z dnia 2020-02-11 r. Gmina Lipno: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Łochocin - Lisek nr 170531C OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe… Szczegóły
33 2020-02-07 11:00:45 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – styczeń 2020 roku Szczegóły
34 2020-02-07 10:56:01 Sprawozdanie z badań wody nr 104/20 – wodociąg Głodowo Szczegóły
35 2020-02-04 12:59:42 Informacja z sesji otwarcia ofert: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łochocin Szczegóły
36 2020-01-30 09:51:29 ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 Wójta Gminy Lipno z dnia 30.01.2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Szczegóły
37 2020-01-23 13:52:19 Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno Szczegóły
38 2020-01-23 13:50:57 Uchwała RIO w sprawiewyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lipno na 2020 rok Szczegóły
39 2020-01-21 16:11:05 Sprawozdanie z badań wody nr 105-16/20 – wodociąg Głodowo Szczegóły
40 2020-01-20 13:13:00 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łochocin Szczegóły
« 1 2 3 4 5 61 62 63 »