Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1181 2016-06-02 12:40:27 Uchwała Nr III-14-14 w sprawie Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2015 Szczegóły
1182 2016-06-02 12:34:52 Uchwała Nr III-13-14 Rady Gminy Lipno w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 Szczegóły
1183 2016-06-02 12:08:21 Uchwała Nr III-12- 14 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za dostawę wody i taryfy za ścieki Szczegóły
1184 2016-06-02 12:05:37 Uchwała.III.11.14.2014-12-22 w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów Szczegóły
1185 2016-06-02 12:02:48 Uchwała Nr III-10-14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Szczegóły
1186 2016-06-02 12:00:03 Uchwała III 9 z 22.12.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2014–2028 Szczegóły
1187 2016-06-02 11:56:41 Uchwała III 8 z 22.12.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2014r Szczegóły
1188 2016-06-02 11:54:01 Uchwała II 7 z 12.12.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2014r Szczegóły
1189 2016-05-31 13:09:49 Uchwała Nr II-6-14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lipno Szczegóły
1190 2016-05-31 13:03:31 Uchwała Nr II-5-14 w sprawie dożywiania Szczegóły
1191 2016-05-31 12:59:36 Uchwała Nr II-4-14 w sprawie wyboru Przedstawicieli Gminy Lipno do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Szczegóły
1192 2016-05-31 12:54:08 Uchwała Nr II-3-14 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipno Szczegóły
1193 2016-05-31 12:50:31 Uchwała Nr I-2-14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szczegóły
1194 2016-05-31 12:43:33 Uchwała Nr I-1-14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Szczegóły
1195 2016-05-31 09:34:55 Udostępnianie informacji nieudostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że: Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez: wywieszanie informacji na… Szczegóły
1196 2016-05-31 09:32:07 Oświadczenia Szczegóły
1197 2016-05-31 09:28:26 Plany i sprawozdania Zgodnie z art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)… Szczegóły
1198 2016-05-31 09:07:27 Informacja dotycząca przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji Szczegóły
1199 2016-05-31 09:05:53 Petycja z dnia 23.11.2015 r. o wydzielenie ul. Aleksandrowskiej z sołectwa Lipno II i przyłączenie do sołectwa Białowieżyn Szczegóły
1200 2016-05-31 09:03:46 ZARZĄDZENIE NR 66-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ulicy Aleksandrowskiej Szczegóły
« 1 2 3 57 58 59 60 61 62 63 »