Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1221 2016-05-23 14:02:01 Procedury uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Lipno uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na… Szczegóły
1222 2016-05-23 14:00:01 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lipno Szczegóły
1223 2016-05-23 13:42:30 Mienie komunalne Szczegóły
1224 2016-05-23 13:29:26 Regulamin Pracy Urzędu Gminy Lipno ZRZĄDZENIE  Nr 3 / 2004 Wójta Gminy Lipno z dnia 14.06.2004r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Lipno Na podstawie art.1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974… Szczegóły
1225 2016-05-23 13:16:45 Stawki podatkowe na 2016 r. Szczegóły
1226 2016-05-23 13:09:09 Wykonanie budżetu roczne Szczegóły
1227 2016-05-23 13:05:55 Budżet Gminy Zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym (art. 51) gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do… Szczegóły
1228 2016-05-23 12:53:01 Wykonanie budżetu kwartalne Szczegóły
1229 2016-05-23 12:21:39 Plany i sprawozdania Zgodnie z art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)… Szczegóły
1230 2016-05-23 12:19:21 Oświadczenia GOPS Szczegóły
1231 2016-05-23 12:09:21 Formy pomocy świadczone przez GOPS Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie jest umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości –… Szczegóły
1232 2016-05-23 12:03:07 Pomoc społeczna Jeżeli macie Państwo trudna sytuację życiową , także materialną , potrzebujecie wsparcia i jesteście mieszkańcami Gminy Lipno , skontaktujcie się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnie. Gminny Ośrodek Pomocy… Szczegóły
1233 2016-05-23 11:54:44 Statut GOPS Szczegóły
1234 2016-05-23 11:37:08 Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych dla których Gmina Lipno jest organem prowadzącym Szczegóły
1235 2016-05-23 10:35:57 Publikacje Szczegóły
1236 2016-05-23 10:29:43 Wykaz szkół Wykaz Szkół Nazwa szkoły Adres szkoły Dyrektor Nr telefonu SP w Jastrzębiu Jastrzębie 31 87-600 Lipno Mgr Irena Retlikowska (54) 287-48-21 SP w Maliszewie Maliszewo 29 87-600 Lipno Mgr Iwona… Szczegóły
1237 2016-05-23 10:24:37 Statut SAPO Szczegóły
1238 2016-05-23 10:04:00 Bezpieczeństwo Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015r Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2015,1485)  należy składać na poniższe dane teleadresowe:   Imię i nazwisko Nr… Szczegóły
1239 2016-05-23 09:59:40 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego ZARZĄDZENIE NR 84 /2016 Wójta Gminy Lipno z dnia  19 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w… Szczegóły
1240 2016-05-23 09:56:09 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno Nr 81/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipno w 2016 roku Szczegóły
« 1 2 3 59 60 61 62 63 »