Zarządzenie Nr 251-18 Wójta Gminy Lipno w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno oraz zastosowania ulg z ustawy Ordynacja podatkowa za 2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian